Generalforsamling 2021

Kom til Dansk Psykoterapeutforenings generalforsamling 2021 og vær med til at forme foreningens fremtid:

 

Lørdag den 18. september 2021 i København

 

IDA Konferencecenter
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V

Lokale: Kongressalen

 

I Dansk Psykoterapeutforening går vi en spændende tid i møde, hvor vi for alvor skal ud og skabe synlighed om vores fag og profession. Der er allerede fuld gang i arbejdet på flere niveauer. Det kan du høre meget mere om på generalforsamlingen, hvor du som medlem har mulighed for at møde dine fagfæller og gøre din stemme gældende. Hør om fremtidsplanerne for det vigtige arbejde i foreningen og giv din mening til kende. Du har mulighed for at stille op til en post i bestyrelsen, Etikudvalget eller som bilagskontrollant. Alle er velkomne, og jo flere medlemmer, der deltagere, jo bedre rustes bestyrelsen og sekretariatet til at varetage medlemmernes interesser.

Bestyrelsen og sekretariatet glæder sig til at tage imod alle medlemmer og ser frem til en spændende og udbytterig dag.

 

Workshop og netværk: Hvordan kan vi styrke indsatsen i psykiatrien?

Som optakt til selve generalforsamlingen vil vi invitere alle medlemmer til at bidrage til den kommende 10-års plan for psykiatrien.

Formiddagen kommer til at bestå af fælles oplæg og en række parallelle workshops, hvor udvalgte oplægsholdere vil præsentere og nuancere debatten om udfordringerne i psykiatrien. Der vil således være rig mulighed for at vidensdele, netværke og udveksle erfaringer på tværs af uddannelsesbaggrund og beskæftigelse.

Læs mere

 

Program


  • 09.30 – 10.00 – Ankomst, kaffe og let morgenbuffet
  • 10.00 – 12.30 – Workshop og netværk: Hvordan kan vi styrke indsatsen i psykiatrien? Læs mere
  • 12.30 – 13.30 – Frokost
  • 13.30 – 14.00 – Registrering af deltagere til generalforsamlingen
  • 14.00 – 18.30 – Generalforsamling. Dagsorden følger
  • 18.30 – 19.00 – Tapas og et glas at gå hjem på

 

Al forplejning betales af foreningen.

 

Tilmelding


Tilmeld dig generalforsamlingen her

Tilmeldingsfristen er den 1. september 2021, hvis du ønsker at deltage hele dagen, dvs. i formiddagsprogrammet, frokost og selve generalforsamlingen. Det er også muligt alene at deltage i generalformsalingen om eftermiddagen.

Ifølge vedtægterne er det også muligt at deltage i generalforsamlingen uden tilmelding. Af hensyn til planlægningen, sætter vi stor pris på forudgående tilmelding.

OBS! Fra den 1. september 2021 er din tilmelding bindende, og du vil blive opkrævet et no show fee på 500 DKK, hvis du ikke dukker op, da generalforsamlingen er en stor udgift for foreningen

 

Stemmeberettigelse


Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er fremmødte individuelle medlemmer, der har været medlem i mindst tre måneder, og som har betalt kontingent.

Studiemedlemmer og passive medlemmer er velkomne til generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.

 

Stil et forslag til generalforsamlingen


Hvis du som medlem har forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal forslaget – i henhold til vedtægterne – være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen. Det vil sige, at fristen er den 27. august 2021. Bestyrelsen behandler indkomne forslag på bestyrelsesmødet den 31. august.

Læs mere om, hvordan du stiller forslag

 

Stil op til bestyrelsen


Du har mulighed for at få indflydelse på foreningens arbejde ved at stille op til bestyrelsen eller som formand. Frist for opstilling til bestyrelsen er på generalforsamlingen.  Frist for opstilling som formand er den 18. august. Ønsker du at præsentere dig selv på foreningens hjemmeside og i nyhedsbrev er fristen d. 18. august. Du stiller op ved at sende en mail til sekretariatet på kontakt@dpfo.dk.

Læs mere om bestyrelsen og hvordan du stiller op

 

Stil op til Etikudvalget


På generalforsamlingen skal der også vælges nye medlemmer til foreningens Etikudvalg. For at blive medlem af Etikudvalget skal du godkendes af bestyrelsen, der så indstiller dig til valg på generalforsamlingen 2021.

Send en kort skriftlig ansøgning hurtigst muligt og senest den 1. august 2021.

Læs mere om Etikudvalgets arbejde, kravene og proceduren her

 

 

Praktisk information


 

  • Hvor: IDA Konferencecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
  • Hvornår: Lørdag den 18. september 2021 kl. 9.30 – 18.30 (generalforsamling fra kl.14). Registrering af deltagere på generalforsamlingen sker kl.13.30
  • Transport:

Togstation:

Københavns Hovedbanegård 8 minutter i gå afstand

 

Buslinjer:

Linje 5A (Polititorvet)

Linje 30 (Polititorvet)

Linje 66 (Polititorvet)

 

Parkering:

Der er mulighed for parkering lige uden for huset.

Betalings p-pladser foran huset administreres af APCOA.

Alle ugens dage mellem kl. 08.00-17.00 kr. 22,- pr. time

Alle ugens dage mellem kl. 17.00-24.00 gratis

Alle ugens dage mellem kl. 24.00-08.00 kr. 5,- pr. time

Det er muligt at betale via Easy Park app og APCOA Flow app.

El-bil parkering ved opladning er gratis, mod parkeringsbillet der kan afhentes i receptionen.

Der er i øvrigt mulighed for cykelparkering over vores overdækkede cykelparkeringspladser.