Peter Wittenburg

Navn:

Peter Wittenburg

Bopæl:

København

Beskæftigelse:

Privatpraktiserende psykolog

Psykoterapeutisk uddannelsessted og terapeutisk retning:

1987 – 1992: Uddannelse til Individuel & Gruppeterapeut Institut for Gestalt Analyse v Niels Hoffmeyer.

1993: Basisår i Systemisk Teori og Metode, DISPUK, Snekkersten, Danmark.

1998: Klinisk træningsprogram i Imago Par og relationsterapi, v. Rick Brown og Jette Simon, Imago

Institutet, USA.

2001 – 2004: 3-årig organisationsuddannelse i gruppeanalytisk træningsprogram (gruppeanalytisk træningsprogram i Individ og Gruppeprocesser). V/ Institut for Gruppe Analyse (IGA), Psykiatrisk Hospital, Århus

2007:  1-årigt træningsforløb i kognitiv teori og metode, v Cand. Psyk. Niels Hoffmeyer

2009-2020: 10 årigt uafbrudt træningsforløb – kurser, coregrupper – i Intensiv Dynamisk Korttids Terapi – ISTDP – ved bl.a. Patricia Coughlin, Allan Abbas, Joel Town.

2018: Feedback Informed Treatment – FIT – Intensive Supervision Training, International Center for Clinical Excellence, Chicago, Scott D. Miller, PhD

Grunduddannelse navn og sted:

Cand. Psyk. KUA 1996. Autoriseret af Socialministeriet i 1998.

Jeg stiller op til Etikudvalget fordi:

Psykoterapi virker. Og psykoterapi virker godt. Virkningsgraden er på højde med hjerteoperationer. Over 80% af de der går i psykoterapi får det bedre end de der ikke modtager psykoterapi, for de samme problemer. Jeg ser etiske guidelines og principper som det absolut vigtigste grundlag for udøvelsen af god, hjælpsom psykoterapi. Jeg ønsker at bidrage til sikringen af kvaliteten i den psykoterapeutiske verden i Danmark, ved at være en del af Etikudvalget i Psykoterapeutforeningen.

Jeg har meget erfaring med og kendskab til længerevarende psykoterapeutiske uddannelser – har været medplanlægger på indhold i studier – studieplanlægning – litteratur – eksamens niveauer. Jeg har været involveret i utallige processer i uddannelsessammenhænge og også været i mange situationer hvor etikken blev sat på prøve, hvor roller, opgaver, grænser og fortrolighed måtte tages op til vurdering.

Jeg har fungeret som supervisor, psykoterapeut og psykoterapitræner for mange hundrede mennesker i næsten 30 år og ønsker at brug den erfaring ved at bidrage til at psykoterapien i Danmark fortsat udvikles og holder en høj kvalitet.

Når det gælder psykoterapi er der en tydelig etisk ramme, som skal overholdes. Denne ramme er udviklet gennem årene for at sikre integritet, fortrolighed og ansvar fra psykoterapeutens side.

Terapeutiske relationer er komplekse, både på grund af relationen i sig selv og pga klientens forskellige problemer. Terapeuter er mennesker og mennesker laver fejl. Etiske guidelines og et etikudvalg kan sikre kvalitet og tryghed. Klienter har brug for at føle sig trygge i den terapeutiske relation, for at sikre at psykoterapien er virksom.

Derfor skal du stemme på mig:

Jeg brænder for at sikre så høj en standard – faglige og etisk – i den psykoterapeutiske verden i Danmark.

Jeg har en god faglig, uddannelsesmæssig baggrund og personlig ballast, idet jeg har erfaring med at befinde mig i alle rollerne, hhv. som psykoterapeut, underviser, supervision, eksaminator og ikke mindst som klient selv. Det vil sige at jeg selv har siddet i alle positionerne og kender de forskellige dilemmaer der er knyttet dertil. Jeg har en veludviklet perspektivbevidsthed, således at jeg kan se en sag fra mange sider, uden at tabe målet og opgaven af synes.

Desuden har jeg en baggrund som organisationskonsulent, således at jeg har et skarpt blik på roller, grænser, det personlige og det faglige, det private og det personlige.

Alt dette gør at jeg over årene har udviklet en god evne til at forholde mig til etiske dilemmaer. Jeg har et skarpt blik for at skille ting ad der ikke bør sammenblandes, som de etiske retningslinjer i høj grad handler om.

I forhold til at sidde i Etikudvalget og samarbejde med andre er jeg tålmodig og lyttende, kan holde fast i mit eget synspunkt og egne værdier, samtidigt med at jeg er interesseret i andres synspunkter. Jeg kan være gennemsigtig når det behøves og befinder mig godt i følelsesmæssigt komplekse situationer, hvor jeg oftest kan fastholde et overblik.

Jeg er desuden god til at udfærdige breve og skriftlige dokumenter.

Se alle kandidater