Lene Qvortrup

Navn:

Lene Qvortrup

Bopæl:

Lyngby

Beskæftigelse:

Lektor på grundfagligheden. Institut for pædagoguddannelsen – det pædagogiske og samfundsfaglige fakultet. Københavns Professionshøjskole.

Privatprak. psykoterapeut, MPF

Mediator MMCR.

Psykoterapeutiske uddannelse navn og sted:

Psykoterapeutisk instituttet: eksamineret/grunduddannelse, familieterapeutisk overbygning samt diplom i Eksistentiel Psykoterapi

Psykoterapeutisk træning fra Central Michigan University.

Supervisor DSH

Grunduddannelse navn og sted:

Pædagog fra Viborg Børnehaveseminarium, Socialrådgiver fra DSH

Overbygning på Kandidat- og Master-niveau

Danmarks Lærerhøjskole, Københavns Universitet juridisk fakultet, samt det humanistiske fakultet/afdeling for filosofi, Aarhus universitet

Jeg stiller op til Etikudvalget fordi:

Jeg har siddet i Etikudvalget siden 2015 og stiller op igen, da det for mig er et meningsfyldt og vigtigt stykke arbejde – det er udfordrende og interessant, samt et centralt stykke arbejde for vores forening.

Jeg ser etisk udvalg som et vigtigt spejl ud i verden.

Jeg interesser mig for menneskets grundlæggende eksistensvilkår. Jeg vil arbejde på, at menneskets eksistens – med alle dens forkringlede veje får en øget plads i vor bevidsthed. At forståelsen for, at vi i samfundet i højere grad end tidligere står over for anmodninger om psykoterapeutisk hjælp til mennesker i alle former for livssituationer, gør arbejdet i Etikudvalget vigtigt. Vigtigt fordi vi som psykoterapeuter hele tiden skal overveje mødet med vores klienter, mærke vores næste skridt og hele tiden forsøge at træde varsomt. Det kan til tider være en meget stor, svær og dilemmafyldt opgave. Derfor er det vigtigt for mig, at Etikudvalgets medlemmer er i stand til at sikre og rumme både klientens og terapeutens livsverden.

Derfor skal du stemme på mig:

Jeg kan bidrage med erfaring fra 4,5 år i Etikudvalget. Jeg har lært meget i de år, jeg har arbejdet med etiske dilemmaer og har derigennem fået en brugbar viden, til et videre virke som medlem af Etikudvalget.

Det er for mig vigtigt at være ydmyg i min tilgang til andre mennesker, vigtigt at øve mig i at lære, lytte og blive klogere, og hele tiden stoppe op og være tilstede i nuet.