Jesper Knudsen

Navn:

Jesper Knudsen

Bopæl:

Høng

Beskæftigelse:

Psykoterapeut

Psykoterapeutisk uddannelsessted:

Cektos 4 årig Kognitiv psykoterapeut

Grunduddannelse navn og sted:

Hærens Officersskole, Frederiksberg

Jeg stiller op til Etikudvalget fordi:

Min grund til at stille op, er at jeg har interesse i etik og etiske overvejelser, samt et ønske om at bidrage til den fortsatte udviklinger af vores faglige felt.

Jeg har arbejdet med personlig udvikling med kognitive og systemiske metoder siden 2005 hvor jeg var lederudviklingskonsulent og lærer i ledelse på Hærens Officersskole. Jeg underviste desuden i Etik.

Fra 2012 har jeg levet af terapeutiske konsultationer individuelt og i grupper, i rammen af Knudsen og Hartmann. I denne ramme skal jeg desuden løbende kommunikere skriftligt med bl.a. jobcentre om klienterne så der kan træffes afgørelser. Etiske dilemmaer opstår og hånderes løbende for os selv og vores tilknyttede terapeuter.

Behovet for at forstå og kunne træffe etiske beslutninger førte til at jeg valgte at tage min Master i Etik og Værdier. Min masteropgave handlede om grænserne for personlig udvikling.

Derfor skal du stemme på mig:

Jeg har en Mastergrad i Etik og Værdier i Organisationer fra Århus universitet, og dermed gode teoretiske forudsætninger for at understøtte og træffe etiske beslutninger.

Jeg har arbejdet bredt terapeutisk med målgrupper spændende fra direktører til kontanthjælpsmodtagere, i rammen af offentlige og private organisationer og selvstændigt med egen terapeutisk virksomhed. Mine klienter har spændt over de fleste diagnoser.

Jeg har en dybere erfaring i Kognitive Adfærdsterapeutiske metoder, både qua min militære baggrund og min uddannelse som kognitiv psykoterapeut.

Jeg har været nødt til at reflektere over og forholde mig til etiske dilemmaer i roller som officer, chef, selvstændig, direktør og ikke mindst terapeut.

Jeg har en god forståelse for kompleksiteten der ligger i dilemmaer i den terapeutiske relation, og så vidt muligt et ønske om at skabe læring i de sager vi præsenteres for.

Se alle kandidater