Erik Wasli

Mit navn er Erik Wasli, jeg bor i Kgs. Lyngby, hvor jeg har haft en psykoterapeutisk klinik gennem 30 år.

For mig blev interessen for etikudvalgsarbejdet i høj grad vækket af forskellige uetiske hændelser, jeg oplevede under mit psykoterapeutiske uddannelsesforløb. Og senere ved glæden over at beskæftige mig med etikken, blandt andet gennem gode diskussioner i etikudvalget, som var mit første frivillige stykke arbejde i foreningen.

Jeg var medlem af etikudvalget i seks år og de fem som formand. Jeg var rigtig ked af at skulle forlade det for at være formand for foreningen.

Senere havde jeg som formand for foreningen gennem syv år en del at gøre med etiske sager, og gennem alle årene har jeg været medansvarlig for at udvikle og vedligeholde foreningens etikregler. Efter jeg stoppede som formand for fire år siden, har jeg været medlem af foreningens etikpanel, og her sammen med et andet medlem af panelet, arbejdet med etisk rådgivning af kolleger og brugere af terapi. I forbindelse med dette er jeg sammen med en kollega i udvalget også i færd med at skrive en række etiske vejledninger, med udgangspunkt i aktuelle sager. Jeg arbejder også sammen med udvalget på at skabe et materiale med erfaringsopsamling fra sager, der har været.

Jeg har en grunduddannelse som pædagog, institutionsleder og mange års fagligt arbejde i BUPL.

En psykoterapeutisk uddannelse indenfor det bioenergetiske og eksistentielle var min start på det psykoterapeutiske, og som så mange andre har jeg også gennem en årrække arbejdet med undervisning og konsulentopgaver for kommuner og her især på børneinstitutions området.

Undervejs er det også blevet til et tre årigt SE chok traume træningsforløb, et utal af kurser, workshops og medlemsskab af forskellige gode kollega supervisionsgrupper.

Det har hidtil været en forrygende rejse.

Jeg vil med min opstilling til etikudvalget gerne spille en rolle for kontinuiteten i etikudvalget, og jeg kan tilbyde en lang erfaring med etik i  arbejdet med mennesker.

Min holdning til etikudvalgets arbejde er, at den psykoterapeutiske etik, sammen med gode psykoterapeutiske uddannelser er en grundstamme i vores arbejde.

Foreningen, og dermed også etikudvalget, skal være befolkningens garanti for, at de får en ordentlig og kvalificeret behandling, når de henvender sig til en psykoterapeut MPF.

Medlemmerne skal kunne være trygge ved etikudvalget, at de sager der opstår bliver behandlet neutralt, sobert og med en forståelse for, hvor sårbart det er for de fleste at blive kigget i kortene på denne måde.

Et vigtigt perspektiv for etikudvalgets arbejde er at skabe læring for foreningens medlemmer. Vi kan alle komme ud at svømme med noget, der er svært eller udvikler sig på en måde, vi ikke havde drømt om.

Etikudvalget skal også være den etiske vagthund, der griber ind overfor “brådne kar” og får rettet op på tingene eller i meget alvorlige tilfælde udelukker vedkommende fra foreningen.

Det er et stort ansvar at stå med, en udelukkelse kan ødelægge en psykoterapeutisk forretning, men det kan være nødvendigt for blandt andet at beskytte foreningens øvrige medlemmer.

Jeg stiller herved op til valg til etikudvalget, og jeg er villig til at bruge den tid og de kræfter, jeg ved det koster at arbejde i etikudvalget.

Jeg synes, at det er rigeligt bevist, at jeg evner at samarbejde med andre, også under de svære og konfliktfyldte processer der uvægerligt opstår.

Jeg er en ret stabil arbejdskraft, der meget gerne fordyber sig i tingene.

Man kan roligt sige, at mit hjerte banker for psykoterapien.

Erik Wasli

Se alle kandidater