Anna Bentzen

Navn:

Anna Bentzen

Bopæl:

Humlebæk

Beskæftigelse:

Privatprak. psykoterapeut, MPF

Psykoterapeutisk uddannelsessted:

Psykoterapeutisk Institut i Kbh og Københavns Gestalt Institut

Grunduddannelse navn og sted:

Cand.jur. fra KU, samt overbygning i journalistik fra DJH Århus

Jeg stiller op til Etikudvalget fordi:

Jeg har siddet i Etikudvalget siden 2015, og stiller op igen fordi det er spændende og meningsfuldt at være med til at behandle de etiske klager vi modtager i dpfo. Det er en vigtig pointe for mig, at klageprocessen så vidt muligt udmønter sig i læring og indsigt for alle parter i klagesagerne.

Jeg synes, at det etiske fokus i vores forening er utroligt vigtigt. Jeg oplever, at der er mange af mine kolleger, der synes det samme og som er optagede af etiske spørgsmål som “hvordan sikrer jeg mig, at jeg gør det rigtige?”, og “hvordan bliver jeg som psykoterapeut klogere på de dilemmaer, der knytter sig til vores fag”?

Derfor skal du stemme på mig:

Jeg kan bidrage med erfaring fra 4,5 år i etikudvalget. Jeg har efterhånden en god indsigt i de etiske dilemmaer som ofte kommer i spil mellem os psykoterapeuter og vores klienter, og ligeså hvad angår forholdet mellem institutterne og de studerende.

Se alle kandidater