Mette Sina

Navn:

Mette Sina

Bopæl:

København, men er Sønderjyde

Beskæftigelse:

Psykoterapeut og teamleder

Psykoterapeutisk uddannelsessted og psykoterapeutisk retning:

ID – identitet orienteret, integralt og dynamisk psykoterapi v. ID Academy

Grunduddannelse navn og sted:

BSc Honours Psychology, OU University, United Kingdom. Uddannelsen er godkendt af det Britiske og Irske Psykolognævn og godkendt af det danske Undervisningsministerium. Tidligere uddannet inden for salg og kontor, samt Human Ressource.

Hjemmeside og CV: //www.mettesina.dk/om-mette-sina-2.html

Jeg stiller op til bestyrelsen fordi:

Vi står overfor en skelsættende periode, som psykologerne stod med i slut 1940’erne, om at blive anerkendt for vores faglighed. Ikke kun som organisation, men også som individuelle medlemmer med dobbelte uddannelser. Vi skal have udbredt en større viden om os i samfundet, både hvem vi som organisation er og hvem vi ikke er. Derfor skal vi have skabt en fortælling om os, som samfundet kan byde ind på: uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet, det offentlige, sundhedssystemet og politikerne. Men vi skal også kigge ud over Danmarks grænser, og se hvordan psykoterapeuter i andre lande som stadig kæmper for samme anerkendelse men nogle lande er kommet lidt længere end vi er og se om vi kan lære derfra. Foreningen har allerede succesfuldt arbejdet omkring ovenstående strategier, men der skal flere kræfter til for at vi kan komme hurtigere i mål, det ønsker jeg at bidrage med.

Mit interessefelt og hvorfor du skal stemme på mig:

Jeg ønsker at styrke foreningens ansigt udadtil:

Udover mine uddannelser, har jeg erfaring med at arbejde både i det private erhvervsliv og i det offentlige. Dette har givet mig erfaring i opsøgende salgsarbejde/netværksarbejde, i arbejdet på tværs af politisk styrede organisationer, har mange års erfaring i arbejdet med særligt udsatte i samfundet herunder også svære psykisk syge mv. Denne viden kan jeg bidrage med, til fordel for os som organisation, når vi skal udbrede budskabet.

Jeg ønsker at hente viden og erfaring udefra:

I Tyskland er man lykkes med at få en lov vedtaget omkring psykoterapeuter, hvor man med en master i psykoterapi skulle kunne sidestilles med psykologer. Jeg ønsker at bidrage til at vi som profession kan få samme muligheder.

Men viden udefra kan også komme i form af forskning som er foretaget i andre lande, nye metoder der kan anvendes i praksis i Danmark mv. Det ønsker jeg at arbejde for at vi som organisation kan få hentet noget af den viden som vores europæiske kollegaer allerede har og som vi kan bygge videre på her i Danmark både indenfor vores uddannelser, men også efteruddannelse. Alt sammen noget der styrker vores profession og os individuelt som psykoterapeuter.

Se alle kandidater