Marianne Balling

Navn:

Marianne Balling

www.gestalt-psykoterapi.dk

https://www.peopleperformanceinstitute.dk

Bopæl:

Frederiksberg

Beskæftigelse:

Psykoterapeut og Underviser i Psykologi

Psykoterapeutisk uddannelsessted og psykoterapeutisk retning:

Gestalt Psykoterapeut uddannet hos Københavns Gestalt Institut

Grunduddannelse navn og sted:

Cand.Scient.Polit, Statskundskab, Århus Universitet

Jeg stiller op til bestyrelsen fordi:

Jeg har et ønske om at bidrage til synliggørelsen og værdien af psykoterapi i alle de relevante sammenhænge, det være sig bredt i forhold til landets borgere, i forhold til mennesker, der er psykisk udfordret, i forhold til erhvervsliv og i læringsmiljøerne. Særligt er jeg optaget af, at vi trænger igennem og får en tydelig stemme i det politiske miljø både landspolitisk og kommunalt, og at vi i det hele taget styrker interessentplejen i de sammenhænge, hvor det giver mening. Og så vil jeg gerne være med til at omsætte DPF’s strategi til konkrete resultater. Målet må være, at DPF bliver en spiller, der inviteres med  i alle relevante sammenhænge, og som man ikke kan komme uden om.

Derfor skal du stemme på mig:

Udover at være Psykoterapeut MPF har jeg gennem knapt  25 år arbejdet op mod det politiske miljø i i ministerier og i de første år kommunalt, samt i EU regi. Jeg er trænet national og international forhandler og har politisk tæft. Mange beskriver mig som én, der kan omsætte ord til handling. Jeg vil gerne bruge mine kompetencer i et åbent samspil  med foreningens medlemmer.

Se alle kandidater