Lise Kramer Schmidt

Lise Kramer Schmidt
Næstformand, Dansk Psykoterapeutforening


Beskæftigelse

Selvstændig familie- par og psykoterapeut, supervisor og individuel familieopstiller (særligt med fokus på opstilling med børn)

Psykoterapeutisk uddannelsessted og psykoterapeutisk retning:

Dansk Familieterapeutisk Institut og Kempler

Grunduddannelse:

Folkeskolelærer, Frederiksberg Seminarium

Hjemmeside og CV: https://lisekramerschmidt.dk/profil/

Født i 1974, er gift og har med sin mand to drenge, begge i skolealderen.

Lise stillede op til bestyrelsen, fordi:

I 2019 var jeg med på min første generalforsamling i Dansk Psykoterapeutforening. Indtil da havde foreningen ”bare” været mit faglige bagland, et facebookforum og et medlemskab. Jeg hørte til, men som medlem i et fællesskab, jeg ikke rigtig kendte. Siden har jeg deltaget i foreningens professionsidentitets-arbejde som med sit fokus på identitet, etik og ikke mindst professionalisering af vores fag, yderligere har skærpet min lyst til at aktivt at deltage i arbejdet med udvikling af foreningen.

Interessefelt:

At styrke foreningens ansigt udadtil.
Vi har brug for en stærk faglig profil og identitet for at gøre os psykoterapeuter gældende og for at opnå professionel anerkendelse. Vores dobbelte faglighed, grunduddannelse og en psykoterapeutisk efteruddannelse, skal danne grundlag for vores ansigt udadtil. Med en styrket og tydelig professionsidentitet kan foreningen etablere sig som en seriøs fagprofession.

For mig er det væsentligt, at vi kan skabe en platform og identitet på baggrund af indholdet af vores faglighed – og ikke i opposition til andre faggrupper. Jeg ser en styrke i, at vi, netop grundet vores dobbelte faglighed, har mulighed for at indgå i tværfaglige fagfællesskaber.

At psykoterapeutforeningen får en rolle som aktiv, anerkendt deltager i for vores fag relevante samfundsproblematikker. For at få den deltagelsesmulighed skal vi have klare profiler i foreningen som kan gøre sig gældende og kommunikere udadtil på hensigtsmæssige måder.

Dansk Psykoterapeutforening skal være synlig på de psykoterapeutiske uddannelsessteder, så psykoterapeutstuderende stifter bekendtskab med foreningen allerede tidligt i deres uddannelsesforløb. Jeg tror på, at vores faglige fællesskab kan styrkes gennem et øget fokus allerede tidligt på uddannelserne. Det vil jeg gerne være med til at arbejde for.

Om Lise:

Siden 2007 har jeg haft egen psykoterapeutisk praksis i København. Jeg holder kurser, foredrag og udviklingsforløb indenfor området relationskompetence, fagpersonligt lederskab, konflikthåndtering, skilsmisse, kollegial respons samt laver personaletræning. Endvidere superviserer jeg ledere, pædagoger, lærere, terapeuter med flere.

Efter nogle år som lærer i Folkeskolen har jeg i godt 6 år arbejdet som specialpædagogisk udviklingskonsulent på en PPR med trivselsarbejde i skoleklasser samt opstart af inklusionsklasser med særligt fokus på rådgivning og supervision af lærere og pædagoger. Endvidere har jeg arbejdet som alkoholbehandler med individuel og familieorienteret alkoholbehandling.

Fagligt

Når vi som menneske oplever os set, hørt og anerkendt kan vi udfolde, yde og udvikle os mest muligt. Det gør sig gældende i parforhold, familier og på arbejdspladser. Jeg har altid været optaget af samspil mellem børn og voksne, i parforhold og ikke mindst samspil i organisationer. For mig betyder det en særlig opmærksomhed på ansvar og kontakt i relationer; dét der muliggør, at vi kan tage personligt ansvar, tage vare på os selv og sætte og mærke egne grænser. Det lyder jo meget flot – og kan være så vanskeligt i praksis både i familier og på arbejdspladser og i professionelle relationer.