Generalforsamling 2020

Sæt kryds i kalenderen den 5. september 2020

 

OBS! NY DATO ER DEN 5 SEPTEMBER.
På grund af coronavirus blev Dansk Psykoterapeutforenings generalforsamling, som skulle være afholdt lørdag den 21. marts, udskudt. Nu har vi sat en ny dato.

Dansk Psykoterapeutforenings generalforsamling finder sted:

Lørdag den 5. september 2020

Odense Koncerthus
Claus Bergs Gade 9
5000 Odense C

 

Program


 

Kl. 09.00 – 10.00 – Ankomst og kaffe

Kl. 10.00 – 12.30 – Oplæg og debat: “Hvad er en psykoterapeut MPF’s professionsidentitet?”

Kl. 12.30 – 13.30 – Frokost

Kl. 13.30 – 14.00 – Registrering af deltagere til generalforsamlingen

Kl. 14.00 – 18.30 – Generalforsamling. Se dagsorden

Kl. 18.30 – 19.00 – Et glas at gå hjem på

 

Al forplejning betales af foreningen.

 

Tilmelding


 

Tilmeld dig generalforsamlingen senest den 21. august 2020 HER

 

Transport

Vi planlægger at indsætte busser fra København og Århus, der kører direkte til og fra generalforsamlingen i Odense. Pris: 100 kr. pr. billet i alt.

Mht. bustransporten og coronavirus, følger vi alle anvisninger og anbefalinger fra myndighederne, som de lyder den pågældende dato.

Hvis du har angivet, at du er interesseret i bustransport, da du tilmeldte dig generalforsamlingen elektronisk, vil du høre fra os på mail.

 

Stemmeberettigelse


Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er fremmødte individuelle medlemmer, der har været medlem i mindst tre måneder, og som har betalt kontingent.
Studiemedlemmer og passive medlemmer er velkomne til generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.

 

Forslag fra medlemmer


Hvis medlemmer har forslag, de ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de – i henhold til vedtægterne – være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen. Det vil sige, at fristen er den 15. august 2020.

 

Opstillere til bestyrelsen


Dansk Psykoterapeutforening skal have valgt flere nye medlemmer til bestyrelsen på generalforsamlingen. Så brænder du for at gøre en forskel for dit fag og dine fagfæller, og har du særlig ekspertise i forhold til at arbejde med kommunikation, forskning, udvikling af uddannelser, politisk indflydelse eller lignende? Så har vi brug for dine kræfter. Læs mere her

Du kan se og læse om de kandidater, der indtil videre stiller op til bestyrelsen her

 

Opstillere til Etikudvalget


Se de kandidater, der af bestyrelsen er indstillet til at blive valgt til Etikudvalget på generalforsamlingen her.

Stil op til Etikudvalget

 

Forslag til vedtægtsændringer


Se bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer