Generalforsamling 2020

Sæt kryds i kalenderen den 21. marts 2020

 

Dansk Psykoterapeutforenings generalforsamling finder sted:

 

Lørdag den 21. marts 2020

Odense Koncerthus
Claus Bergs Gade 9
5000 Odense C

 

Program


 

Kl. 09.00 – 10.00 – Ankomst og kaffe

Kl. 10.00 – 12.30 – Oplæg og debat: “Hvad er en psykoterapeut MPF’s professionsidentitet?”

Kl. 12.30 – 13.30 – Frokost

Kl. 13.30 – 14.00 – Registrering af deltagere til generalforsamlingen

Kl. 14.00 – 18.30 – Generalforsamling. Se dagsorden

Kl. 18.30 – 19.00 – Et glas at gå hjem på

 

Nærmere info om valg til bestyrelsen, udvalg mm. samt detaljeret dagsorden for selve generalforsamlingen vil blive annonceret løbende i foreningens nyhedsbrev og på hjemmesiden.

Alt materiale til generalforsamlingen, såsom regnskab, budget, årsberetning osv. annoncerer vi ligeledes i den kommende tid.

 

Tilmelding


 

Tilmeld dig generalforsamlingen 2020 her

 

Tilmeld dig senest 6. marts 2020, hvis du ønsker at deltage i formiddagens program, frokost og mulighed for bustransport

Ved tilmelding skal du svare på, om du deltager i følgende:

  • Formiddag. Inkl. morgenkaffe/te
  • Frokost. Inkl. 1 vand.
  • Generalforsamling. Inkl. eftermiddagskaffe/te og kage

Al forplejning betales af foreningen.

 

Transport

Vi planlægger at indsætte busser fra København og Århus, der kører direkte til og fra generalforsamlingen i Odense. Pris: 100 kr. pr. billet i alt. Når du tilmelder dig generalforsamlingen spørger vi derfor, om du kunne have interesse i at køre med bussen. Dit svar er ikke bindende, men blot så vi ved, hvor mange der har interesse. Du vil først blive bedt om at købe selve billetten senere.

 

Stemmeberettigelse


Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er fremmødte individuelle medlemmer, der har været medlem i mindst tre måneder, og som har betalt kontingent.
Studiemedlemmer og passive medlemmer er velkomne til generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.

 

Forslag fra medlemmer


Hvis medlemmer har forslag, de ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de – i henhold til vedtægterne – være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen. Det vil sige senest den 28. februar 2020. Forslag indsendes til sekretariatet på kontakt@dpfo.dk.

 

Opstillere til bestyrelsen


Dansk Psykoterapeutforening skal have valgt flere nye medlemmer til bestyrelsen på generalforsamlingen. Så brænder du for at gøre en forskel for dit fag og dine fagfæller, og har du særlig ekspertise i forhold til at arbejde med kommunikation, forskning, udvikling af uddannelser, politisk indflydelse eller lignende? Så har vi brug for dine kræfter. Læs mere her