Generalforsamling 2020

Sæt kryds i kalenderen den 21. marts 2020

 

OBS! På grund af coronavirus er Dansk Psykoterapeutforenings generalforsamling, som skulle være afhold lørdag den 21. marts, udskudt. Vi vil følge situationen tæt, og når anbefalingerne tillader det, planlægger vi og melder en ny dato ud. Alle vil få besked via nyhedsbrev og/eller mail. Følg med på vores hjemmeside og Facebook.

 

Dansk Psykoterapeutforenings generalforsamling finder sted:

 

Lørdag den 21. marts 2020

Odense Koncerthus
Claus Bergs Gade 9
5000 Odense C

 

Program


 

Kl. 09.00 – 10.00 – Ankomst og kaffe

Kl. 10.00 – 12.30 – Oplæg og debat: “Hvad er en psykoterapeut MPF’s professionsidentitet?”

Kl. 12.30 – 13.30 – Frokost

Kl. 13.30 – 14.00 – Registrering af deltagere til generalforsamlingen

Kl. 14.00 – 18.30 – Generalforsamling. Se dagsorden

Kl. 18.30 – 19.00 – Et glas at gå hjem på

 

Al forplejning betales af foreningen.

Nærmere info om valg til bestyrelsen, udvalg mm. samt detaljeret dagsorden for selve generalforsamlingen vil blive annonceret løbende i foreningens nyhedsbrev og på hjemmesiden.

Alt materiale til generalforsamlingen, såsom regnskab, budget, årsberetning osv. annoncerer vi ligeledes i den kommende tid.

 

Tilmelding


 

Tilmeld dig generalforsamlingen ved at sende en mail til sekretariatet på kontakt@dpfo.dk

Der er lukket for tilmelding til formiddagens program samt frokost.

 

Transport

Vi planlægger at indsætte busser fra København og Århus, der kører direkte til og fra generalforsamlingen i Odense. Pris: 100 kr. pr. billet i alt. Hvis du har angivet, at du er interesseret i bustransport, da du tilmeldte dig generalforsamlingen elektronisk, vil du høre fra os snarest muligt på mail.

 

Stemmeberettigelse


Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er fremmødte individuelle medlemmer, der har været medlem i mindst tre måneder, og som har betalt kontingent.
Studiemedlemmer og passive medlemmer er velkomne til generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.

 

Forslag fra medlemmer


Hvis medlemmer har forslag, de ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de – i henhold til vedtægterne – være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen. Det vil sige  fristen var den 28. februar 2020.

 

Opstillere til bestyrelsen


Dansk Psykoterapeutforening skal have valgt flere nye medlemmer til bestyrelsen på generalforsamlingen. Så brænder du for at gøre en forskel for dit fag og dine fagfæller, og har du særlig ekspertise i forhold til at arbejde med kommunikation, forskning, udvikling af uddannelser, politisk indflydelse eller lignende? Så har vi brug for dine kræfter. Læs mere her

Du kan se og læse om de kandidater, der indtil videre stiller op til bestyrelsen her

 

Opstillere til Etikudvalget


Se de kandidater, der af bestyrelsen er indstillet til at blive valgt til Etikudvalget på generalforsamlingen her

 

Forslag til vedtægtsændringer


Se bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer