Pia Clementsen

 

 

Pia Clementsen – kandidat til formandsposten i Dansk Psykoterapeutforening

 

Jeg har gennem mange år været et dedikeret medlem af foreningen. Jeg er lyttende, debatterende, nytænkende og handlekraftig. Når jeg stiller op som formand, er det fordi jeg mener at posten skal styrkes fagligt og erfaringsmæssigt.

 

Dansk Psykoterapeut Forenings medlemmer er et godt tilbud til det danske sundhedsvæsen.

Det er der heldigvis flere og flere, der finder ud af. Men der er et stykke vej at gå før dette bliver formaliseret og vi bliver en gruppe, det er helt naturligt at række ud efter i det officielle sundhedssystem.

Der er flere veje at gå, jeg ser eksempelvis:

  • Sikring af høj faglighed
  • Planer for uddannelserne og samarbejde med det offentlige uddannelsessystem, realiseret på en måde, der fastholder den mangfoldighed i metode- og handlefrihed, der er en del af vores styrke og særlige kendetegn.
  • Sikring af fortsat opkvalificering og efteruddannelse af psykoterapeuter.
  • En tydelig definition af psykoterapi og hvilke minimums forventninger man kan have til en psykoterapeut.
  • Samarbejde med andre faglige organisationer.
  • Synlighed i den offentlige debat.
  • Deltagelse i relevante konferencer
  • Fundraising til forskning i psykoterapi, konferencer og relevante projekter

 

At vi i langt højere grad end nu, sikrer, at viden, undersøgelser og forskning bliver gjort tilgængeligt for medlemmerne.

 

En af foreningens hjørnesten er vores etik. Vi skal sikre vores etikregler fastholdes af kvalificerede medlemmer i etikudvalget. Jeg ser gerne, at vi nedsætter et ankeudvalg, hvor klagere og indklagede kan gå videre, hvis man ikke oplever sig set og hørt omkring etik. Mine mange år som medlem af etikpanelet har givet mig god indsigt i, hvad der kan være psykoterapeuters etiske udfordringer.

 

Jeg ønsker også at gå mere aktivt ind i konflikthåndteringen internt i foreningen. Jeg har netop sammen med Marianne Bentzen, Merete Holm Brantbjerg og Erik Wasli udarbejdet et forslag til procedure for håndtering af konflikter i bestyrelse og udvalg. Et forslag, jeg håber på bliver vedtaget på kommende generalforsamling. I det hele taget kunne jeg godt tænke mig, at vi i bestyrelse og forening ser forskellige holdninger som noget positivt. At vi lytter til hinanden og bruger diskussioner konstruktivt til at blive klogere. Jeg ser gerne at bestyrelsen bliver et centralt sted for de fagpolitiske diskussioner.

 

Som formand vil jeg bidrage med viden, nytænkning og faglig erfaring indenfor et bredt spektrum af vores fag. Jeg vil stå for åbenhed og gennemsigtighed i en demokratisk forening, hvor det handler om at sætte medlemmerne i centrum.

 

Til sidst vil jeg nævne nogle af de opgaver, der danner baggrund for mine faglige og intellektuelle kompetencer:

 

Ledelse og udvikling af nationale og tværnationale socialfondsprojekter, forsøgs- og forskningsprojekter. Arbejde med personalegrupper indenfor det sundhedsfaglige, socialfaglige, arbejdsmarkedspolitiske område og psykiatrien. Kurser i personlig og fagligt lederskab. Undervisning, coaching, supervision og terapi.

 

Selvstændig terapeut i 25 år. Jeg har siddet 4 år i foreningens bestyrelse, hvor jeg bl.a. har været aktiv i processen med at professionalisere foreningen. Jeg siddet 10 år i Etikpanelet

 

Øvrige bestyrelsesposter: Næstformand i Skole og Samfund Vejle Amt (Forældre og Samfund), Kursusudvalgsformand i samme forening for Vejle, Fyn, Ribe og Århus Amter

 

Bestyrelsen i Kolding Krisecenter. Frivillig som terapeut i Mødrehjælpen i Odense.

 

Jeg er 68 år, uddannet individuel- og gruppeterapeut fra Institut for Gestaltanalyse og cand.phil. i litteraturhistorie fra Århus Universitet.

 

 

Spørgsmål / svar

Læs Pia Clementsens svar på indkomne spørgsmål fra medlemmer her