Lene Alsbæk Nielsen

 

Lene Alsbæk Nielsen – kandidat til formandsposten i Dansk Psykoterapeutforening

 

Jeg er af bestyrelsen valgt som konstitueret formand for vores forening og har været i foreningens bestyrelse siden generalforsamlingen marts 2018. Jeg ønsker at sætte fokus på at bringe psykoterapeuter i en stærkere og mere synlig position i det danske samfund, og bruge min brede erfaring indenfor nationalt OG internationalt samarbejde og forretningsudvikling til at fremme dette. Jeg ønsker at se med friske øjne på os som profession. Lytte åbent til og fremme fællesskabet i vores forening. Høste den erfaring og viden som vore medlemmer har og sætte den i spil – gøre det, jeg er allerbedst til.

 

Jeg ønsker først og fremmest at være med til at skabe en fælles vision. Konkret kunne jeg tænke mig at bruge den første tid til grundigt at afdække ønsker, behov og muligheder for udvikling af foreningen, samt hvad medlemmerne føler vil give dem værdi af deres medlemskab.

 

Jeg ønsker på baggrund af dette at formulere en strategi, der klart og entydigt formulerer de vigtigste pointer og mål for foreningens arbejde.

 

Jeg tror på, at vi sammen kan:

  • sætte fokus på hvad der samler os og gør os til ét fagfelt med en klar stemme og et klart budskab
  • skabe en stærk foreningsprofil der er kendt i det brede samfund
  • etablere et formaliseret samarbejde med andre faggrupper, forsikringsselskaber og virksomheder
  • skabe et fælles løft for alle psykoterapeuter, så vi arbejder målrettet på en anerkendelse af vore kompetencer i tråd med de bedste af vore nordiske og europæiske kolleger
  • erfaringsopsamle og formidle de gode historier om hvordan vores kompetencer løfter og hjælper, styrker og aflaster.

 

Jeg er 51 år, cand.mag. i psykologi og uddannelsesstudier, har en læreruddannelse og er Integral Psykoterapeut fra ID Academy. Min praksis har været min fuldtidsbeskæftigelse siden maj 2017, sideløbende med konsulentopgaver som kurser, rådgivning og seminarer.

 

Professionelt og fagligt har jeg udover min psykoterapeutiske praksis arbejdet i kommunikationsbranchen i det private erhvervsliv i mange år, senest næsten 10 år i Dansk Standard, hvor jeg var ansvarlig forretningsudvikler på serviceområdet som helhed, nationalt og internationalt. Jeg har arbejdet med standarder, akkreditering og certificeringer og kender såvel mulighederne som begrænsningerne. Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation og arbejder som kvalitetsgarant, med konsensusdrevne arbejdsmetoder, for at etablere samarbejde nationalt OG internationalt på tværs af det private erhvervsliv, det offentlige, myndigheder, interesseorganisationer og NGO’er. Udover denne funktion var jeg ansvarlig for konfliktløsning, kommunikation og samarbejde på tværs af organisationen og mellem alle de interessenter, der samarbejdede nationalt og internationalt.

 

Min primære styrke er at samle mennesker; udvikle gennem konsensus, respekt, målrettet dialog og samarbejde samt integration af differentierede perspektiver til nuancerede løsninger. Når jeg arbejder, kan du være sikker på at gennemsigtighed, demokrati og integritet præger processen.

 

Privat er jeg gift og bor i Ørholm, nord for København. Her nyder jeg livet med venner og familie, gerne i naturen.

 

Jeg vil være stolt af at repræsentere vores forening som formand, og fortsætte arbejdet med målrettet at styrke vores position.

 

Spørgsmål / svar

Læs Lene Alsbæk Nielsens svar på indkomne spørgsmål fra medlemmer her