Generalforsamling 2019

Foto: Kosmopol


Siden opdateres løbende 

 

Dansk Psykoterapeutforenings generalforsamling 2019 finder sted:

Lørdag den 2. marts

Kosmopol
Fiolstræde 44
1171 København K

 

Program


 

Kl. 09.30 – 10.30        Ankomst og kaffe
Kl. 10.30 – 12.30         Oplæg + visionsproces
Kl. 12.30 – 13.30          Frokost
Kl. 13.30 – 14.00         Registrering af deltagere til generalforsamlingen
Kl. 14.00 – 17.30         Generalforsamling
Kl. 17.30                      Et glas at gå hjem på

 

 

Tilmelding


 

Tilmeldingsfristen for at deltage i hele dagens program var den 20. februar 2019

Du kan stadig tilmelde dig selve generalforsamlingen ved at sende en mail til sekretariatet på kontakt@dpfo.dk. Du kan også blot møde op på selve dagen for generalforsamlingen på Kosmopol ved Nørreport st. i København til registrering kl. 13.30 – 14.00.

 

 

Dagsorden mm.


 

Se dagsorden, forretningsorden og andre materialer til generalforsamlingen herunder:

 

Årsregnskab og budget

 

Beretninger fra udvalgene

 

Forslag til vedtægtsændringer

 

Indkomne forslag fra medlemmer

 

Opstillere til bestyrelsen

 

 

Stemmeberettigelse


 

Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er fremmødte individuelle medlemmer, der har været medlem i mindst tre måneder, og som har betalt kontingent.
Studiemedlemmer og passive medlemmer er velkomne til generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.

 

 

Forslag fra medlemmer


 

Hvis medlemmer har forslag, de ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de – i henhold til vedtægterne – være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmer skal således være modtaget senest den 8. februar 2019.

Forslag indsendes til sekretariatet på kontakt@dpfo.dk.

 

 

Formandsvalg


 

Der skal på generalforsamlingen vælges en ny formand.

Følgende kandidater stiller op til formandsposten:

 

→  Pia Clementsen

→  Lene Alsbæk Nielsen (nuværende konstitueret formand)

 

Læs mere om kandidaterne ved at klikke på deres navn

 

Mød formandskandidaterne


 

De to kandidater til formandsposten i Dansk Psykoterapeutforening, Pia Clementsen og Lene Alsbæk Nielsen, vil fortælle om deres mål og visioner for foreningen ved tre medlemsmøder i februar 2019. Vil man lære de to kandidater bedre at kende inden generalforsamlingen, bliver der god mulighed for det ved de tre medlemsmøder:

  • 21. februar kl. 17-19 i København: Dansk Psykoterapeutforening, Vandkunsten 3, 1., 1467 København K
  • 25. februar kl. 17-19 i Århus: Psykoterapeutisk Institut Århus, Søndergade 64, 2., 8000 Aarhus C
  • 27. februar kl. 17-19 i Odense: Kulturmaskinen, Farvergården 7, 5000 Odense C AFLYST

 

Læs mere og tilmeld dig her

 

Har du spørgsmål til formandskandidaterne?

Hvis du som medlem brænder inde med spørgsmål, som du godt kunne tænke dig svar på fra formandskandidaterne, har du mulighed for at sende dem ind til sekretariatet i Dansk Psykoterapeutforening på kontakt@dpfo.dk

Kandidaterne til formandsposten vil således løbende samle op på de indkomne spørgsmål, og deres svar med blive udsendt med nyhedsbrev og lagt på foreningens hjemmeside.

Du har også mulighed for at møde de to formandskandidater via Facebook Live

 

 

Valg til bestyrelse og udvalg


 

Valg til bestyrelsen

Der skal på generalforsamlingen vælges fire medlemmer til bestyrelsen og to suppleanter. En suppleant skal vælges for 1 år og en anden for 2 år. Såfremt man ønsker at stille op, kan man med fordel meddele foreningen det inden generalforsamlingen. Så har du mulighed for at præsentere dig selv med tekst og foto i vores nyhedsbrev og på hjemmesiden. Man kan dog i henhold til vedtægterne også stille op til bestyrelsen på selve generalforsamlingen.

Er du interesseret i at stille op til bestyrelsen, kontakt os da på kontakt@dpfo.dk for yderligere information.

Ved generalforsamlingen den 2. marts 2019 skal der også vælges repræsentanter til følgende udvalg i foreningen:

 

Etikudvalget

Etikudvalget har til opgave at behandle etiksager efter foreningens regler og aflægge rapport ved foreningens årlige generalforsamling, foreslå vedtægtsændringer m.v.

Alle medlemmer, der lever op til de kriterier for udvalgsmedlemmerne, der fremgår af vedtægterne, kan stille op til etikudvalget.

Såfremt man ønsker at stille op til udvalget, skal man indsende en ansøgning til bestyrelsen senest en måned før generalforsamlingen. Dvs. senest den 2. februar 2019. Krav til ansøgere fremgår af foreningens vedtægter. Ansøgninger fremsendes til kontakt@dpfo.dk

 

Optagelsesudvalget

Optagelsesudvalget behandler ansøgningerne fra de ansøgere, der søger om medlemskab.
Der skal vælges et medlem samt en suppleant til optagelsesudvalget på generalforsamlingen.