Generalforsamling 2019

Foto: Kosmopol

Tak for en god generalforsamling

 

Ny formand:

Pia Clementsen

 

Ny bestyrelse:

Kresten Kay – valgt for to år
Maja Nissen – valgt for to år
Clemen Krægpøth – valgt for to år
Ann Bangsbo – valgt for et år
Henrik Ølgaard – valgt for et år
Lone Carmel
Marian Brigdet Connolly (Valgt af Forum for Uddannelser)

 

Suppleanter:

Kis Østergaard – valgt for to år
Gitte Sander – valgt for et år

Se billeder fra generalforsamlingen her

 

 

 

 

 

Program


 

Kl. 09.30 – 10.30        Ankomst og kaffe
Kl. 10.30 – 12.30         Oplæg + visionsproces
Kl. 12.30 – 13.30          Frokost
Kl. 13.30 – 14.00         Registrering af deltagere til generalforsamlingen
Kl. 14.00 – 17.30         Generalforsamling
Kl. 17.30                      Et glas at gå hjem på

 

 

Dagsorden mm.


 

Se dagsorden, forretningsorden og andre materialer til generalforsamlingen herunder:

 

Årsregnskab og budget

 

Beretninger fra udvalgene

 

Forslag til vedtægtsændringer

 

Indkomne forslag fra medlemmer

 

Opstillere til bestyrelsen

 

 

Stemmeberettigelse


 

Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er fremmødte individuelle medlemmer, der har været medlem i mindst tre måneder, og som har betalt kontingent.
Studiemedlemmer og passive medlemmer er velkomne til generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.

 

 

Forslag fra medlemmer


 

Hvis medlemmer har forslag, de ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de – i henhold til vedtægterne – være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmer skal således være modtaget senest den 8. februar 2019.

Forslag indsendes til sekretariatet på kontakt@dpfo.dk.

 

 

Formandsvalg


 

Der skal på generalforsamlingen vælges en ny formand.

Følgende kandidater stiller op til formandsposten:

 

→  Pia Clementsen

→  Lene Alsbæk Nielsen (nuværende konstitueret formand)

 

Læs mere om kandidaterne ved at klikke på deres navn

 

 

Valg til bestyrelse og udvalg


 

Valg til bestyrelsen

Der skal på generalforsamlingen vælges fire medlemmer til bestyrelsen og to suppleanter. En suppleant skal vælges for 1 år og en anden for 2 år. Såfremt man ønsker at stille op, kan man med fordel meddele foreningen det inden generalforsamlingen. Så har du mulighed for at præsentere dig selv med tekst og foto i vores nyhedsbrev og på hjemmesiden. Man kan dog i henhold til vedtægterne også stille op til bestyrelsen på selve generalforsamlingen.

Er du interesseret i at stille op til bestyrelsen, kontakt os da på kontakt@dpfo.dk for yderligere information.

Ved generalforsamlingen den 2. marts 2019 skal der også vælges repræsentanter til følgende udvalg i foreningen:

 

Etikudvalget

Etikudvalget har til opgave at behandle etiksager efter foreningens regler og aflægge rapport ved foreningens årlige generalforsamling, foreslå vedtægtsændringer m.v.

Alle medlemmer, der lever op til de kriterier for udvalgsmedlemmerne, der fremgår af vedtægterne, kan stille op til etikudvalget.

Såfremt man ønsker at stille op til udvalget, skal man indsende en ansøgning til bestyrelsen senest en måned før generalforsamlingen. Dvs. senest den 2. februar 2019. Krav til ansøgere fremgår af foreningens vedtægter. Ansøgninger fremsendes til kontakt@dpfo.dk

 

Optagelsesudvalget

Optagelsesudvalget behandler ansøgningerne fra de ansøgere, der søger om medlemskab.
Der skal vælges et medlem samt en suppleant til optagelsesudvalget på generalforsamlingen.