Generalforsamling

Dansk Psykoterapeutforenings generalforsamling finder i år sted:

Lørdag den 3. marts
Vejle Center Hotel
Willy Sørensens Plads 3
7100 Vejle

 

Program

Kl. 10.30 – 11.00             Ankomst og kaffe
Kl. 11.00 – 12.30             Oplæg ved Peter Vuust: “Musik på recept med fokus på psykoterapeuter”
Kl. 12.30 – 13.30             Frokost
Kl. 13.30 – 14.00             Registrering af deltagere til generalforsamlingen
Kl. 14.00 – 18.00             Generalforsamling

 

Login på Medlemsområdet for at se den detaljerede dagsorden for selve generalforsamlingen, beretninger fra foreningen og udvalgene mm.

 

Tilmelding

Tilmeld dig generalforsamlingen 2018 ved at sende en mail til sekretariatet på kontakt@dpfo.dk. Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest: 16. februar 2018 

Ved tilmelding skal du angive medlemsnummer, navn samt mail, og svare på om du deltager i følgende:

  • Formiddag. Inkl. morgenkaffe/te, som foreningen betaler.
  • Frokost. Frokosten betaler du selv. Den koster kr. 240,- inkl. 1 vand.
  • Generalforsamling. Inkl. eftermiddagskaffe/te og kage, som foreningen betaler

 

Stemmeberettigelse
Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er fremmødte individuelle medlemmer, der har været medlem i mindst tre måneder, og som har betalt kontingent.
Studiemedlemmer og passive medlemmer er velkomne til generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.

 

Forslag fra medlemmer
Hvis medlemmer har forslag, de ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de – i henhold til vedtægterne – være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen. Det vil sige senest lørdag den 10. februar 2018. Forslag indsendes til sekretariatet på kontakt@dpfo.dk.