Terapiformer: Tegneterapi

Diana Skriver

Jeg har haft selvstændig praksis siden 2019, og jeg har specialiseret mig i teamtikker som lavt selvværd, stress, depression, angst, traumer og relationsproblemer. Jeg arbejder holistisk og undersøger derfor både, følelser, adfærd, tanker og kropsfornemmelser. Således at vi har været hele vejen rundt og får balance i hele dit system. Jeg interesserer mig meget for… Læs mere »

Lisbeth Hald

Jeg blev uddannet lærer for 25 år siden og har arbejdet som lærer lige siden og lige nu arbejder jeg på Hundborg Friskole, hvor jeg er ansat som lærer og psykoterapeut. Jeg har mange samtaler med børn og unge gennem mit arbejde. Som Psykoterapeut er jeg specialiceret i Sandplay, tegneterapi, familieopstilling, tidligtraumeforløsning/spædbarnsterapi. Mine samtaler tager… Læs mere »

Dorthe Hansen Mogensen

Vejle Unge-Psykoterapi: Jeg tilbyder terapeutiske samtaler for unge, i trygge rammer i Vejle Centrum. Herunder også kognitiv terapi, ACT og Coaching.

Sine Sejersen

Jeg er 46 år og uddannet psykoterapeut fra Vedfelt Instituttet (MPF), som er en 4-årig uddannelse med teori, terapi i praksis, supervision og egenterapi. Jeg er også uddannet relationscoach. Min baggrund er desuden 25 års erfaring fra det private erhvervsliv i større virksomheder, hvor jeg har arbejdet med kommunikation og markedsføring. Jeg tilbyder kybernetisk psykoterapi… Læs mere »

Philippe Christiansen

Kybernetisk psykoterapi tilbydes som udviklet på Vedfelt Instituttet. Terapien er anerkendende med fokus på dine egne ressourcer og evne til selvregulering og udvikling. Du støttes i at komme i kreativ kontakt med det der kan hjælpe dig videre i livet – både det du har en bevidst fornemmelse af ville kunne hjælpe dig, men også… Læs mere »

Pia Maria Christine Sommergaard

Velkommen til. I min væren og ageren vægter jeg det helt nære i arbejdet og i relationen med mennesker, med fokus på det væsentligste for den enkelte. Mødet med en terapeut eller et andet menneske kan være begyndelsen på en ny rejse hvor udviklingen udfolder sig i en organisk proces over tid, så både krop,… Læs mere »

Tine Edel Salling

Jeg er uddannet Gestaltterapeut på Københavns Gestalt Institut og er i dag, ud over at arbejde som selvstændig psykoterapeut, også tilknyttet en familiebehandlingsinstitution i Odense. Jeg er som terapeut optaget af hvordan vi arbejder med den enkelte klients ressourcer. I terapien består noget af mit arbejde i at understøtte og tilpasse det som klienten bringer… Læs mere »

Michael Lund

Jeg er uddannet fra Essens v/ Lilian Tarp i juni 2021 som psykoterapeut – grunduddannelse i eksistentiel, psykodynamisk gestaltterapi og moderne Integrativ Gestalt Praksis med specialiseringsdel i kognitive metoder med vægt på ACT og coaching.

Gitte Silkelund

Jeg arbejder med både spædbørn, børn, unge, voksne og familier. Jeg benytter adskillige terapeutiske metoder herunder sandplay, spædbarnsterapi og opstillingsmetoderne.

Riana Sølvi Bjerre

Jeg tilbyder spædbarnsterapi, sandplay, samt terapeutiske samtaler med børn, unge og voksne. Forældrene er altid en del af et terapeutisk forløb med børn hos mig.