Terapiformer: Integral terapi

Bettina Møller

Jeg er uddannet Integral ID Psykoterapeut med en familieterapeutisk overbygning. Jeg har over 20 års erfaring med børn, unge og familier med diagnoser som: ADHD, ADD, autisme, Borderline, Tourettes Syndrom, angst, depression mm. Sept 22 er jeg færdig som DAT-behandler hos Casper Aaen, som evidensbaseret værktøj til selvskadende unge. Se mere på www.lifeflow-terapi.dk.

Henriette Lind

Genklang Psykoterapi – relationel psykoterapi med krop, sind og sjæl. Helhedsorienteret, integral og dynamisk. Udgangspunkt er Dig. Klienter siden forår 2019. ID Psykoterapeut, eksamineret forår 2021. NARM Traumeterapeut studerende – komplekse traumer/c-ptsd. Egen udviklingsproces siden 2011.

Maria Louise Blichfeldt

Maria Louise Blichfeldt, psykoterapeut MPF – hypnoterapeut – stress coach -supervisor – konsulent – kursusleder og meget mere…. Specialiseret i PTSD, angst, depression, senfølger af opvækst i dysfunktionelle familier, familieterapi oma. Metoderne er en kombination af især disciplinerne og traditionerne i Gestaltterapi, Jungs Dybdepsykologi, Transpersonlig Psykologi, Kropterapi og Kunstterapi. Udgangspunktet for psykoterapien er den Eksistentielle… Læs mere »

Christina Ros

Du skal være så hjertens velkommen hos mig i min praksis i centrum af Esbjerg. Jeg er uddannet psykoterapeut i 2021 fra Id-Academy. Fokus her er identitetsorienteret og dynamisk. Dvs. jeg arbejder med det, du som person knytter dig til identitetsmæssigt. Jeg benytter forskellige terapiformer og metoder alt efter det du som klient bringer op… Læs mere »

Charlotte Jakobsen

Terapi midt i Silkeborg tilbydes. Som psykoterapeut og sygeplejerske tilbyder jeg dig terapi i dit tempo med nænsomhed og respektfuldhed. Duner velkommen til at kontakte mig og forhøre nærmere

Rikke Hvidkjær

Jeg er uddannet ID psykoterapeut, og har klinik i mit hjem lidt syd for Kolding. Jeg modtager klienter med mange typer af problematikker, men har specialiseret mig i stress forløb, og chok- traume arbejde. Jeg har særlig erfaring fra arbejdet med klienter, der har senfølger efter seksuelle overgreb i barndom og/eller ungdom. Jeg er oprindelig… Læs mere »

Ricki Hjort Jørgensen

Psykoterapi handler om at støtte mennesker i at få det bedste ud af sig selv og livet; at øge livskvaliteten. Hos mig handler psykoterapi om at hjælpe klienter ud af livets vanskelige perioder og støtte dem i at opnå deres fulde potentialer. I ISTDP arbejdes der med de forsvarsmekanismer der begrænser livskvaliteten, skaber symptomer og… Læs mere »

Jan Hoveling

Der findes mange forskellige former for psykoterapi. Inden for behandling af voksne er der to hovedretninger: kognitiv adfærdsterapi og psykoanalytisk psykoterapi. Begge former for terapi kan tilbydes som individuel terapi eller gruppeterapi. Et behandlingsforløb med kognitiv terapi varer som regel kortere tid end et behandlingsforløb med psykoanalytisk terapi. Typisk får man 10-20 sessioner med kognitiv… Læs mere »