Gratis terapi hjælper voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

 

I Grønland er incest så stort et problem, at det grønlandske selvstyre tilbyder gratis samtaleterapi til dem, der har psykiske senfølger af overgreb i barndommen. Psykoterapeut MPF Kirsten Lynge har tidligere været del af det rejsehold, der tager ud til byerne på kysten for at hjælpe og bryde tabuet.

 

Psykoterapeut MPF Kirsten Lynge har været ansat som freelancer af Grønlands Selvstyre til et rejsehold, der turnerer rundt i byer langs kysten for at tilbyde samtaleterapi til borgere, der har været udsat for incest i barndommen
Psykoterapeut MPF Kirsten Lynge har været ansat som freelancer af Grønlands Selvstyre til et rejsehold, der turnerer rundt i byer langs kysten for at tilbyde samtaleterapi til borgere, der har været udsat for incest i barndommen

 

Depression, selvmordstanker og selvmordsforsøg. Det er blot nogle af de psykiske senfølger, som mange grønlandske voksne kæmper med, fordi de har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Derfor har det grønlandske selvstyre igangsat en særlig indsats, hvor psykoterapi skal lindre de psykiske senfølger og skabe bedre livskvalitet for de mange tidligere incestofre og deres familier.

En af dem, der har været med til at hjælpe, er psykoterapeut MPF Kirsten Lynge, der er født og opvokset i Nuuk i Grønland. Hun har de seneste tre år været en del af det Grønlandske Selvstyres rejsehold bestående af psykoterapeuter og psykologer, der rejser rundt langs Grønlands kyst for at tilbyde gratis terapi til voksne, der oplever psykiske senfølger.

”Det sætter dybe psykiske spor i voksenlivet, når man har været udsat for seksuelle overgreb som barn. Men incest har i mange år været et stort tabu i Grønland, og folk har hverken modet eller økonomien til at søge hjælp på egen hånd. Samtidig er der ringe muligheder for at komme i behandling, hvis man er bosat afsides i en lille by. Der bor ingen terapeuter, og terræn og infrastruktur gør det svært at komme frem og tilbage. Derfor har selvstyrets valgt, at hjælpen skal komme ud til dem,” siger Kirsten Lynge.

Hjælper hele familien
I alt har Grønlands Selvstyre nedsat fire rejsehold, der hver består af to til tre psykoterapeuter og psykologer. Kirsten Lynges rejsehold har været fast tilknyttet to byer på Vestkysten, som de hver har besøgt 1 gang om måneden.

Rejseholdets ankomst annonceres hver gang på en opslagstavle i byen, og den pågældende kommune informerer de af byens borgere, der allerede er i kontakt med systemet, om muligheden for terapi. Tilbuddet gælder foreløbigt voksne over 18 år, der selv skal henvende sig til rejseholdet, når de er i byen.

”Incest sætter sig i kroppen som et traume, og man bør altid gribe ind så tidligt som muligt. Så for de mange voksne i Grønland, der har gået med traumet i mange år, er det en stor lettelse, at hjælpen endelig kommer til byen. Ved at hjælpe den enkelte er vi med til at sikre familien en bedre livskvalitet, fordi vi forhindrer, at de psykiske problemer går ud over børnene,” siger Kirtsen Lynge.

En lettelse med gruppeterapi
Når en borger henvender sig til rejseholdet, bliver de først indkaldt til en visitationssamtale, hvor terapeuterne vurderer borgerens mentale tilstand. Herefter får de et tilbud om at komme i fast terapi, hver gang rejseholdet er i byen – enten enkeltvis eller i grupper.

”Vi anbefaler stort set altid borgeren at gå i gruppeterapi, fordi det kan være en stor lettelse at opleve, at man ikke er alene med de her problemer. Mange har hele livet følt en kæmpe skam og bilder sig ind, at overgrebet var deres egen skyld, og at det er dem, der er noget galt med. Men i gruppeterapien skabes der et trygt rum, hvor de tør dele tanker og følelser, fordi de forstår hinanden på en helt særlig måde. Og det giver dem styrke til at komme videre,” siger Kirsten Lynge.

Traumet påvirker nervesystemet
Som kropsorienteret psykoterapeut er Kirsten Lynge uddannet til at afhjælpe de dybe traumer, der blandt andet kan være forårsaget af incest. Og ifølge Kirsten Lynge er det vigtigt at have kroppen med i bearbejdningen af traumet.

”Et traume, som for eksempel seksuelle overgreb, belaster vores centralnervesystem. I terapien anvender vi derfor forskellige metoder, herunder mindfullness, der går ind og skaber ro og balance i centralnervesystemet,” siger Kirsten Lynge og fortsætter:

”Vi har fået rigtig positiv respons fra borgerne efter, at de har været i et terapiforløb. De føler sig lettede og får større energi og mod på livet. En stor procentdel af alle dem, vi har talt med til de første visitationssamtaler har haft selvmordstanker og endda selvmordsforsøg. Efter forløbet har de fået arbejdet med traumet, og for nogens vedkommende er det første gang, de fortæller om,” siger Kirsten Lynge.

Det Grønlandske Selvstyres indsats med rejseholdene blev sat i gang i 2013 og kører foreløbigt til og med 2017, hvor man satser på at have været alle byer igennem.

 

Kirsten Lynge
54 år

Tidligere ansat som freelancer hos Grønlands Selvstyres rejsehold samt Børne- og familiecenteret under den grønlandske kommune SermersooqHar egen psykoterapeutisk praksis i Nuuk

Uddannet organisk og kropsorienteret psykoterapeut fra DIPU i 2010

Bor i Nuuk, Grønland