Ny viden skal sikre hjælp til børn og unge, der har en forælder med demens

 

At have en demenssygdom tæt inde på livet kan være en stor udfordring. Det gælder især for de mange børn og unge, der oplever gradvist at miste deres forældre til sygdommen. Derfor har Alzheimerforeningen iværksat et pilotprojekt, der skal støtte de unge og sikre mere viden på området. Projektet er ledet af psykoterapeut MPF, Josefine Diederichsen.

Psykoterapeut MPF Josefine Diederichsen er ansat på et pilotprojekt i Alzheimerforeningen, som henvender sig til børn og unge, hvis forælder er ramt af demens
Psykoterapeut MPF Josefine Diederichsen er ansat på et pilotprojekt i Alzheimerforeningen, som henvender sig til børn og unge, hvis forælder er ramt af demens

 

”Hvordan skal jeg fortælle min far, at han skal på plejehjem?”, ”Hvem skal sørge for min mor, når jeg om lidt flytter hjemmefra?”, ”Kan min far huske, hvem jeg er, når jeg kommer hjem fra skole i dag?”

Det er nogle af de spørgsmål, der hver dag bekymrer de mange børn og unge, der har en forældre med en demenssygdom. Og ofte belaster bekymringerne de unge i en sådan grad, at de har øget risiko for at udvikle angst, depressioner, fysiske sygdomme eller ende i misbrugsproblemer.

I Danmark findes der dog kun ganske få tilbud til børn og unge, der har en forælder med en demenssygdom. Derfor igangsatte Alzheimerforeningen i 2015 pilotprojektet ”Tid til at være ung”, der både skal støtte de unge og sikre mere viden om, hvordan man bedst muligt hjælper dem.

Psykoterapeut MPF Josefine Diederichsen har været med til at udvikle projektet, der består af tre børne- og ungegrupper i Odense og København, som hun også er gruppeleder for sammen med en demensfaglig sygeplejerske. Hver gruppe, der består af 8-9 børn og unge, mødes i alt 11 gange i løbet af 18 måneder, hvor Josefine Diederichsen og hendes kollegaer hjælper dem med at tale om de udfordringer og problemer, de oplever i deres hverdag som pårørende til en dement forælder.

”Det kan være enormt sorgfuldt at have en forældre med en demenssygdom. De oplever gradvist, at deres forælder bliver dårligere og dårligere samtidig med, at de skal hjælpe med pleje og omsorg. Hertil kommer den bekymring og angst over, hvad fremtiden bringer – også for den raske forældre – hvilket kan give anledning til store frustrationer, som det er vigtigt at tage hånd om hurtigt,” siger Josefine Diederichsen og fortsætter:

”Nogle reagerer ved at blive kede af det, mens andre bliver vrede eller aggressive. Nogen lukker sig inde i sig selv, andre skubber deres følelser helt væk. Mange af de unge skjuler deres følelser for forældre og venner, fordi de finder det svært at snakke om, og derfor ender de ofte med at gå rundt og føle sig kede af det og alene. Det skal projektet være med til at lave om på,” siger Josefine Diederichsen.

Svært at finde tid til at være ung
Som psykoterapeut er Josefine Diederichsen uddannet til at hjælpe andre med at håndtere de psykiske belastninger, som opstår på grund af sorg og tab. Og især børn og unge har brug for støtte og værktøjer til at håndtere hverdagen og komme igennem en ofte årelang sorgproces, hvor de løbende mister mere og mere af deres forælder samt ikke mindst det at leve i en familie med et højt konfliktniveau.

”De unge er ofte i gang med nogle vigtige udviklings-år af deres liv, hvor de selv har brug for støtte fra deres forældre. Men i stedet bliver de nærmest forældre for deres forældre, fordi de skal fungere som mental støtte og hjælpe med pleje og omsorg. Derudover giver sygdommen ofte anledning til andre konflikter og kommunikationsproblemer med den demente, der oftest ikke erkender sygdommen, og som det kan være svært at vide, hvordan de skal håndtere. Her hjælper det at mødes med andre unge, som er i samme situation som dem selv,” siger Josefine Diederichsen.

Når de unge mødes i grupperne, er det Josefine Diederichsens opgave at hjælpe med at skabe et rum for, at de unge får talt om problemerne og støtter hinanden. Forskning viser nemlig, at det har en afvæbnende og helende effekt at mødes med andre, der befinder sig i de samme livsomstændigheder, og som kan sætte ord på de problemer, de selv går rundt med. Derfor er det ifølge Josefine Diederichsen med til at reducere forkerthedsfølelsen og skammen hos de unge.

”I grupperne får de unge nogle redskaber, øvelser og strategier til, hvordan de kan mestre tilværelsen og finde mere ro og tid til sig selv. Det vil dog aldrig være et succeskriterie, at deres problemer går helt væk. Demenssygdommen går hele tiden ned ad bakke, og derfor vil den unge blive ved med at opleve flere og flere tab hen ad vejen. Men allerede nu kan vi se, at de får evnen til at genfinde fodfæstet, mere håb for fremtiden og tiltro til, at det hele nok skal gå. Samtidig har de knap så konfliktfyldte relationer længere, hvilket også er afgørende for, at de ikke selv udvikler mentale helbredsproblemer,” siger Josefine Diederichsen.

Projekt ”Tid til at være ung” løber frem til midten af 2017. Erfaringerne fra grupperne skal resultere i en faglig håndbog med guidelines, øvelser og anbefalinger til sygeplejersker og andre fagpersoner om, hvordan man bedst muligt hjælper børn og unge, der er pårørende til demente.

Projektet er finansieret af VELUX fonden og følges tæt af en referencegruppe med en række fagpersoner og forskere, der er med til at kvalitetssikre projektet og resultaterne.

 

Josefine Diederichsen
42 år

Uddannet folkeskolelærer fra N. Zahles Seminarium i 2002 og psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut i København i 2007.

Ansat som freelancekonsulent til projekt ”Tid til at være ung” i Alzheimerforeningen og leder pårørendegrupper i Bedre Psykiatri samt i eget regi for folk i fertilitetsbehandling.

Har egen psykoterapeutisk praksis i Lyngby med speciale i tab og sorg samt terapeutisk arbejde med børn og unge.