Terapi hjælper børn og unge fra familier med misbrugsproblemer

 

Det har ofte alvorlige psykiske konsekvenser for børn og unge at vokse op i en familie med alkohol- eller stofmisbrug. Derfor tilbyder organisationen TUBA anonym og gratis rådgivning og terapi til de mange børn og unge, der har brug for hjælp. Terapien foregår blandt andet med psykoterapeut MPF Mette Bladt Clausen.

Mette Bladt Clausen er ansat som psykoterapeut 25 timer om ugen hos TUBA der tilbyder gratis og anonym terapi og rådgivning til børn og unge af misbrugere
Mette Bladt Clausen er ansat som psykoterapeut 25 timer om ugen hos TUBA, der tilbyder gratis og anonym terapi og rådgivning til børn og unge af misbrugere

 

Social angst, depression og selvmordstanker. Det er blot nogle af de psykiske reaktioner, der hver dag påvirker tusindvis af børn og unge, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug. Og ofte er problemerne så belastende, at det påvirker deres evne til at fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse.

Et af de steder i Danmark, hvor de unge kan få gratis hjælp, er hos den landsdækkende organisation TUBA. Her kan børn og unge mellem 14-35 år kontakte en af TUBA’s i alt 25 lokalafdelinger for at få terapi og rådgivning.

En af dem, der hjælper de unge, er psykoterapeut MPF, Mette Bladt Clausen. Siden 2014 har hun hjulpet de mange unge, der har henvendt sig i TUBA’s afdeling i Aarhus. Og ifølge Mette Bladt Clausen er det særligt altafgørende, at unge, der er børn af forældre med misbrugsproblemer, får hurtig hjælp til at tackle deres problemer.

”At være barn og pårørende til en alkoholiker eller stofmisbruger sætter dybe spor i psyken. Op mod 60 pct. af de unge, der kommer i TUBA, har symptomer på depression. Andre lider af for eksempel selvmordstanker, ensomhed, at have svært ved at håndtere følelser og tanker, føler skyld og skam, har svært ved at sætte grænser samt relationelle og sociale udfordringer – alt sammen problemer, der i sidste ende kan give dem vanskeligheder ved at fastholde arbejde eller uddannelse, og som dermed kan få alvorlige konsekvenser for deres voksenliv, hvis de ikke får hurtig hjælp og støtte,” siger Mette Bladt Clausen.

Et tabu at være barn af misbruger
Når en ung henvender sig til TUBA for at få hjælp, bliver de indkaldt til første samtale hos Mette Bladt Clausen eller en af hendes kollegaer inden for de første tre til seks uger. Herefter kommer de unge på venteliste til det tilbud, der bedst passer til deres behov, enten individuel- eller gruppeterapi. I tæt samarbejde med den unge tilrettelægger terapeuten desuden en behandlingsplan med afsæt i den unges problemstillinger og ønske om forandringer.

”Knap 40 pct. af de unge, der kommer i TUBA, har aldrig talt med nogen om, at deres forældre er misbrugere og om deres problemer i den forbindelse. Og en stor del er midt i tyve-års-alderen, før de tager mod til sig og søger hjælp. Det siger noget om, hvor stort et tabu det stadig er i samfundet,” siger Mette Bladt Clausen.

Som psykoterapeut er Mette Bladt Clausens uddannet til at hjælpe de unge med at få øje på deres problematikker og støtte dem til at få en indre styrke og selvstøtte, så de fremover bedre kan hjælpe sig selv, når livet føles svært.

”De fleste børn af misburgere har været udsat for omsorgssvigt igennem det meste af barndommen. Derfor skal vi som terapeuter være den støtte i deres liv, som deres forældre ikke har været. Vi hjælper dem til at mærke efter og blive afklaret med sig selv, så de kan bevæge sig derhen, hvor de gerne vil være. For først når man giver sig selv lov til at acceptere det, der er, begynder forandringen,” siger Mette Bladt Clausen.

Styrke til at gennemføre uddannelse
Når de unge er i et terapiforløb i TUBA, kommer de i terapi ca. hver 14. dag. I gennemsnit skal der i alt 16 terapitimer til pr. ung, før de føler sig styrket nok til at klare livet og hverdagen igen.

”Mange af de unge har svært ved enten at fastholde deres arbejde eller uddannelse på grund af deres psykiske problemer. Men efter et forløb i TUBA bliver mange rent faktisk færdige med deres uddannelse og kommer i job. Derudover stiger livsglæden for nogle, mens andre får det så godt med sig selv, at de lige præcis kan klare tilværelsen. Nogle hjælper vi også videre til at få særlig støtte fra kommunen,” siger Mette Bladt Clausen.

 

Mette Bladt Clausen
49 år

Uddannet cand.mag i Dansk og Psykologi fra Aarhus Universitet og psykoterapeut MPF fra Institut for Gestaltanalyse og Michael Sonne

Ansat som psykoterapeut hos TUBA i Aarhus og underviser på psykoterapeutuddannelsen Essens

Har egen psykoterapeutisk praksis i Aarhus

Bor i Aarhus

 

Om TUBA

TUBA tilbyder anonym og gratis terapi og rådgivning til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug

Herudover har TUBA

 • Drop-in-møder i afdelingerne
 • Oplæg på uddannelsessteder
 • Tilbud til fagpersoner: Bl.a. kurser og supervision
 • Onlinetilbud:
  • Debatforum, hvor unge kan skrive med hinanden og udveksle erfaringer
  • Brevkasse, hvor unge kan skrive med hinanden og udveksle erfaringer
  • Brevkasse, hvor unge kan få svar fra en rådgiver
  • Chatrådgivning, hvor de unge kan chatte med en uddannet frivillig rådgiver, som har gennemført TUBAs chatrådgiveruddannelse
  • Mitassist.dk – rådgivning særligt henvendt til unge drenge mellem 14-19 år
  • Viden som er tilgængelig via tuba.dk

 

TUBA står for: Terapi Unge Børn Alkoholmisbrugere

I 2015 var 3775 unge i terapi hos TUBA

I dag er ca. 800 børn og unge på venteliste til at komme i behandling hos TUBA