Et voksende præstationspres får flere til at gå i psykoterapi

 

Flere og flere danskere vælger at gå i psykoterapi, fordi de føler et stort præstationspres. Den tendens mærker psykoterapeut MPF Ea Lethin Vedel i sin praksis i København, hvor hun får mange henvendelser fra folk, der mærker stressreaktioner, fordi de ikke kan følge med det høje tempo i samfundet

Psykoterapeut MPF Ea Lethin Vedel bliver i stigende grad kontaktet af danskere, der mærker stressreaktioner som følge af det høje tempo i samfundet
Psykoterapeut MPF Ea Lethin Vedel bliver i stigende grad kontaktet af danskere, der mærker stressreaktioner som følge af det høje tempo i samfundet

”Flere og flere søger hjælp, fordi de oplever stressreaktioner som følge af det høje tempo i samfundet generelt. De mærker livsglæden forsvinde, mister deres orientering i den daglige travlhed og bukker under i træthed, udmattelse, angst og depression”

Sådan lyder det fra psykoterapeut MPF Ea Lethin Vedel, der i mere end 20 år har hjulpet danskere igennem alt fra stress, kriser til traumer i sin klinik i København. I dag bliver hun kontaktet af flere og flere, der oplever høje krav og forventninger til præstationer fra sig selv og omgivelserne.

”De klassiske psykiske symptomer er stress, angst, depression, følelsen af utilstrækkelighed og tab af mening. Nogle beskriver sig selv som hamsteren i hjulet, der drøner hovedløst rundt uden at kunne stoppe”, siger Ea Lethin Vedel.

Urealistiske præstationskrav
Ifølge Ea Lethin Vedel skyldes det stigende antal stressreaktioner, at mange af os er påvirkede af nogle gammeldags kulturelt betingede myter, som stadig giver sig udslag i normer den dag i dag. For eksempel ”Det kan altid blive bedre…”, ”Man skal først yde – så nyde” og ”Hellere lille og vågen end stor og doven”.

”Jeg møder tit disse gamle ubevidste dogmer, som stik imod vores bevidste sunde fornuft ligger bag og insisterer ved at give dårlig samvittighed, hvis vi vover at ændre vores handlinger,” siger Ea Lethin Vedel og fortsætter:

”Og når vi endelig begynder at lytte mere til kroppen og trætheden samtidig med, at vi forsøger at arbejde mindre, sætte kravene ned, holde flere pauser og have flere tidspunkter, hvor vi laver ingenting og bare slapper af, oplever mange, at samvittigheden protesterer og får os til at føle os dovne. Den fortæller os, at vi ikke fortjener en pause, og at vi er egoistiske”.

Almindeligvis oplever vi angst, når vi har urealistiske forventninger og præstationskrav til os selv, fordi vi har skabt behov, som vi ikke kan leve op til. Derfor må vi ifølge Ea Lethin Vedel hjælpe os selv frem til erkendelsen af, at mennesket ikke er perfekt.

”Psykoterapien forholder sig både til de dybe rødder i vores egen personlige historie og til de dybe kollektive rødder i tiden. Det er nødvendigt at forstå både konteksten og individet, således at det bliver klart, hvad vi har indflydelse på, hvad vi kan forandre og påvirke og især, hvad vi ikke har indflydelse på, og som ligger uden for vores kontrol. En del af terapien går derfor ud på at afsløre især de urealistiske forventninger. Mange mennesker tror fejlagtigt på ideen om at skulle være perfekt i stort set alle sammenhænge og samtidig på, at det er forbudt at fejle. Det er en livsfarlig cocktail som vi ikke kan tåle i længden, og hvis ikke vi selv kan finde stop knappen bryder  kroppen og psyken simpelthen sammen, -pæren sprænger og relæet slår fra”, siger Ea Lethin Vedel

Psykoterapi gør os mere bevidste
Når Ea Lethin Vedel tager imod klienterne i sin praksis, hjælper hun dem med at få så direkte kontakt med sig selv og virkeligheden som muligt. Psykoterapien danner målrettet en ramme og et tillidsfuldt, nærværende rum, så klienten kan opdage og undersøge presserende problemstillinger og derved få en fornyet klarhed af sin livssituation.

”Psykoterapien hjælper os med at blive mere bevidste om at lytte til os selv i hverdagen og stole på de oplevede sansninger fra kroppen. På den måde kan vi opfange behov, som direkte kan identificeres og opfyldes løbende – og ikke først når vi brænder ud og har fået stress,” siger Ea Lethin Vedel.

Ifølge Ea Lethin Vedel har vi en tendens til at overse behov, fordi det enten ikke kan forklares eller forstås. Men det er vigtigt at lytte til kroppen og reagere, når man for eksempel mærker træthed, tyngde i kroppen og svien i øjnene.

”Trætheden skal tages alvorligt, selvom man ikke burde være træt, og selvom klokken ikke er sengetid. Man skal anerkende sit behov for hvile, selvom man ikke kan forstå, hvorfor man er træt. Psykoterapien hjælper mennesker tilbage til sig selv, tilbage til kroppens naturlige selvregulering og til den enkeltes unikke eksistens på godt og på ondt og nu med fast grund under fødderne. Når vi giver os selv lov til at være dem, vi er, og vi samtidig forholder os bevidst til os selv og vores omgivelser, bliver vi i stand til at vælge det, der giver mening for os og mærke livsglæden igen,” slutter Ea Lethin Vedel.

 

Ea Lethin Vedel

Grunduddannelse: Ergoterapeut

Psykoterapeut-uddannelser: Psykoterapeutisk Institut og Nordisk Gestalt Institut

Tidl. lærer på Psykoterapeutisk Institut i Skindergade

Uddannelsesterapeut og supervisor på Københavns Gestalt Institut

Ekstern censor på Nordisk Gestalt Institut

20 års erfaring med individuel psykoterapi, familie og parterapi, samt supervision