Vi hjælper de unge med at genfinde troen på sig selv

 

Unge med psykiske udfordringer har brug for støtte til at komme i gang med job eller uddannelse. Ellers risikerer de at falde uden for arbejdsmarkedet. Det mener psykoterapeut MPF, Kenneth Mosby, der til dagligt arbejder med psykisk sårbare unge på STU-skolen Rhimfaxe i Vedbæk

Kenneth Mosby er psykoterapeut MPF og ansat som lærer og værkstedsleder på STU-skolen Rhimfaxe i Vedbæk, hvor han hjælper psykisk sårbare unge videre i retning af job eller uddannelse
Kenneth Mosby er psykoterapeut MPF og ansat som lærer og værkstedsleder på STU-skolen Rhimfaxe i Vedbæk, hvor han hjælper psykisk sårbare unge videre i retning af job eller uddannelse

 

På STU-skolen Rhimfaxe i Vedbæk, der tilbyder skræddersyede STU-forløb til unge med psykiske udfordringer, arbejder Kenneth Mosby som lærer og værkstedsleder. Med baggrund i sin uddannelse som psykoterapeut er han nemlig i stand til at yde den ekstra støtte, der skal hjælpe skolens elever med at blive afklaret omkring egne evner, interesser og muligheder. Målet er, at de unge skal kunne gennemføre en hverdag med planlagte arbejdsopgaver, så de på sigt kan komme i gang med et reelt job eller en uddannelse.

”Unge der lider af psykiske problemer som for eksempel ADHD, angst eller skizofreni, har ofte så store udfordringer, at de ikke er i stand til at varetage et job eller starte på en uddannelse på almindelige vilkår. Men med et STU-forløb på Rhimfaxe kan vi sikre den nødvendige støtte og hjælpe den enkelte på vej og udvikle de sociale og faglige kompetencer, der skal til for, at de kan finde og fastholde en plads på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet,” siger Kenneth Mosby.

En tryg og positiv atmosfære
Rhimfaxe har til huse på en grund, der tidligere var et gartneri, og derfor er rammerne oplagte som det erhvervsfaglige udviklingssted, der i dag udgør STU-skolen for unge med interesse for gartner-, anlægsgartner-, og i nogen omfang tømrerfaget. Skolens nuværende ni elever er alle drenge, der er udfordret i deres relationer til andre mennesker.

”De unges problemer spænder over alt fra ensomhed, tristhed, misbrugsproblemer til mobning og mistrivsel i folkeskolen eller familien – problemer, der ikke er blevet taget hånd om, og som derfor gør, at de for eksempel rammer ind i nogle depressive tilstande. De kan have tendens til at isolere sig og kan have svært ved at komme op om morgenen, hvilket hæmmer deres selvværd og sociale kompetencer,” siger Kenneth Mosby og fortsætter:

”Min opgave er derfor at være med til at opbygge et nyt fundament for deres udvikling ved at skabe en tryg og positiv atmosfære præget af mange succesoplevelser, ros og fokus på den unges ressourcer, så den unge kan udvikle en tro på at kunne blive en selvhjulpen voksen”.

Udviklingen sker i relationen
Som relationsorienteret psykoterapeut er Kenneth Mosby uddannet til at hjælpe og bistå mennesker med at udvikle sig selv ved at blive opmærksom på de reaktionsmønstre, der kan skyldes alt fra sorg, angst eller traumer i barndommen. Ved at opbygge en tæt relation til de unge på Rhimfaxe, som den unge måske ikke har haft tidligere, kan Kenneth Mosby derfor løbende opfange, hvordan den enkelte har det og dermed tilpasse sin støtte og hjælp efter behov.

”Udviklingen sker i relationen med de unge. Vores psyke er ikke dannet og udviklet af sig selv, men er et resultat af de relationer, som vi har indgået i og aktuelt er i. Derfor arbejder vi ud fra en udviklende og dynamisk relationspædagogik, hvor vi som voksne er fuldstændig ligeværdige med de unge. Vi både roser og anerkender de unge for det, de hver især kan klare at gøre her og nu. Vi stiller samtidig klare mål og tydelige grænser. Det giver de unge en fornemmelse af, hvad det vil sige at fungere i et arbejdsfællesskab, og det giver dem selvtillid samt tro på egne evner,” siger Kenneth Mosby.

På Rhimfaxe hænder det ofte, at en elev først dukker op på skolen om formiddagen, selvom den faste mødetid er kl.8.30. Når det sker, gælder det om at rose, frem for at skælde ud.

”Vi skal anerkende, at der er en grund til, at de ikke kan komme op om morgenen. Derfor skal vi faktisk rose dem for overhovedet at møde op. For efterhånden får de smag for det og ender med at møde op til tiden. Vi oplever, at vores tilgang har stor effekt, og at de unge gennemfører det planlagte STU-forløb og kommer videre i job, praktik eller uddannelse,” siger Kenneth Mosby.

Ud over Kenneth Mosbys to ugentlige dage på Rhimfaxe, har skolen ansat to faste lærere, hvoraf den ene er uddannet inden for landbrug samt efteruddannet psykoterapeut. Den anden er uddannet i idræt og voksenpædagogik. Ved siden af sit arbejde på Rhimfaxe har Kenneth Mosby sin egen praksis på Østerbro i København, hvor han blandt andet har specialiseret sig i psykoterapi til mænd.

Psykoterapeut MPF Kenneth Mosby (tv), værkstedsleder og lærer Bjarne Henriksen (i midten) og daglig leder Jesper Rasmussen (th) udgør tilsammen lærerteamet på Rhimfaxe
Psykoterapeut MPF Kenneth Mosby (tv), værkstedsleder og lærer Bjarne Henriksen (i midten) og daglig leder Jesper Rasmussen (th) udgør tilsammen lærerteamet på Rhimfaxe

 

Kenneth Mosby
43 år

Uddannet fysioterapeut i 2001 og organisk psykoterapeut fra DIPU –  Dansk Institut for Uddannelse og Psykoterapi i 2009

Efteruddannet traumebehandler ved skolenforpsykosoamtik.dk fra 2010-2015

Ansat som STU-lærer og værkstedsleder ved STU skolen Rhimfaxe i Vedbæk, Rudersdal Kommune

Har egen psykoterapeutisk praksis på Østerbro i København

Om STU

  • STU står for Særligt Tilrettelagt Uddannelse, og er en uddannelse af op til tre års varighed for unge med særlige behov
  • Uddannelsen er for unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse
  • For at komme i gang skal man henvende sig til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i sin bopælskommune. Sammen med UU-vejlederen bliver der lagt en uddannelsesplan for den unges forløb
  • Uddannelsen består ofte af undervisning på skole, praktisk træning og praktikophold i virksomheder

 

Om Rhimfaxe

  • Rhimfaxe er en STU-skole inden for gartner- og anlægsgartnerfaget samt tømrerfaget.
  • Skolen er beliggende i Trørød ved Vedbæk og tilbyder eleverne daglig ud- og hjemkørsel til Forum Metro station på Frederiksberg.