Uddannelsen giver nye karrieremuligheder

På psykoterapeutuddannelsen lærer man at hjælpe mennesker med at komme videre, når livet gør ondt eller synes meningsløst. For Marianne Møllekær er uddannelsen både en helt naturlig forlængelse af sit job som mentor på et jobcenter, men også et vigtigt skridt på vejen mod nye karrieremål

FullSizeRender3
Marianne Møllekær er igang med den 4-årige deltidsuddannelse som psykoterapeut

At skulle videreuddanne sig til psykoterapeut var ikke just det, Marianne Møllekær havde forestillet sig, da hun for 24 år siden stod med sit uddannelsesbevis som folkeskolelærer i hånden. Men ikke desto mindre er det snart en realitet. Til efteråret afslutter hun den fire-årige deltidsuddannelse som psykoterapeut.

”Jeg har altid vidst, at jeg skulle arbejde med mennesker. Uddannelsen som folkeskolelærer lå derfor lige til højrebenet. Men efterhånden som jeg fik erfaring som skolelærer, fandt jeg ud af, at det ikke så meget var det faglige i undervisningen, der drev mig, men snarere det relationelle mellem mennesker. Så jeg tog springet og begyndte på uddannelsen til psykoterapeut,” siger Marianne Møllekær.

En håndværksuddannelse
Uddannelsen til psykoterapeut tager fire år på deltid, hvor man både får teoretisk indsigt og praktiske metoder til at kunne arbejde psykoterapeutisk med menneskers problemer og udvikling. Det kan være problemer med alt fra lavt selvværd, dårlig selvtillid til angst, traumer og stress, som man arbejder med ud fra forskellige perspektiver og tilgange alt afhængigt af det enkelte uddannelsesinstitut.

Fælles for alle psykoterapeutuddannelser, der er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening er, at man undervejs skal modtage egenterapi, så man mærker de metoder, man gennemgår på studiet, på egen krop. Derudover skal man modtage træningsklienter og gå i supervision, hvor man øver sig og får feedback fra undervisere og medstuderende.

”Psykoterapeut er ikke en profession, man udelukkende kan læse sig til. Det handler i lige så høj grad om at øve sig i terapeutrollen og træne de teknikker og metoder, som vi læser i litteraturen og lærer af underviserne. Derfor kan man bedst beskrive det som en håndværksuddannelse,” siger Marianne Møllekær.

En bred værktøjskasse
Undervisningen på Marianne Møllekærs uddannelsesinstitut foregår i hold med ca. 20 studerende. Her arbejder de i løbet af de fire år med menneskets forskellige udviklingsstadier, psykoterapeutiske tilgange og forskellige temaer såsom følelser, kroppen, relationer, tryghed, seksualitet og spiritualitet.

”Ved at gennemgå og øve forskellige stadier og temaer lærer vi at se på – og tage hånd om – hele mennesket. Samtidig får vi konkrete redskaber til at kunne hjælpe andre til en større indsigt i de mønstre, der kan være hæmmende for ens udvikling. Vi får med andre ord en bred værktøjskasse, som vi kan tage i brug alt afhængigt af problematikken,” siger Marianne Møllekær

Fra skolelærer til selvstændig
Med en uddannelse som lærer og en karriere som IT-vejleder og synskonsulent har Marianne Møllekær haft meget kontakt med familier og børn i folkeskolen.

Men når hun til efteråret kan kalde sig psykoterapeut, drømmer hun om at blive selvstændig og starte sin egen praksis op. Dog vil hun fortsætte sit nuværende deltidsjob i et privat tredjeaktørs-firma, der er tilknyttet en række jobcentre, hvor hun hjælper kontakthjælpsmodtagere med at tackle de udfordringer, der kan være forbundet med det at være ledig.

”Mit job er simpelthen så meningsfuldt, og jeg har lært så meget på uddannelsen, som jeg kan bruge fremadrettet i mit arbejde. Nu glæder jeg mig bare til endelig at kunne kalde mig for psykoterapeut, så jeg for alvor kan komme i gang som selvstændig med egen praksis,” siger Marianne Møllekær.

Marianne Møllekær
50 årAfslutter i efteråret 2016 psykoterapeutuddannelsen på ID Academy på SydsjællandDeltidsansat som mentor og terapeut i et tredjeaktør-firma, der er tilknyttet jobcentre på SjællandUddannet lærer fra Århus Fællesseminarium i 1992Bor i Smørum

Læs mere om de psykoterapeutiske uddannelsessteder, som er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening her