Nyt forskningsfakultet åbner 4. oktober 2022

Som et led i arbejdet med at få foreningens uddannelser til psykoterapeut anerkendt på niveau 7 i kvalifikationsrammen for livslang læring (master-/kandidat–niveau) går Dansk Psykoterapeutforening den 4. oktober 2022 i luften med et nyt online fakultet.

Fakultetets moduler er i første omgang et tilbud til studerende på 3. og 4. år, men færdiguddannede psykoterapeuter MPF er også velkomne på ledige pladser.

På modulerne vil du få indsigt i videnskabsteorien omkring psykoterapi, fænomenologi, kvalitative og kvantitative metoder – og der vil være et stærkt fokus på forskning i egen praksis. Målet er, at vi som psykoterapeuter MPF bliver mere bevidste om, at hver gang vi modtager en klient i vores praksis, går der et lille forskningsprojekt i gang, hvor vi opstiller nogle hypoteser omkring klienten og klientens behov, som vi løbende monitorerer og tilpasser i vores samtaleforløb.

Til fakultetet har vi ansat syv dygtige forskere, der har erfaring med og omkring psykoterapi, til at undervise på fem moduler af hver ti timers varighed.
Modulerne er planlagt som fem to-timers moduler, og der undervises online på Zoom.
Der skal beregnes ca. ½ times forberedelsestid inden hvert modul. Som deltager på modulerne får du adgang til en læringsplatform, hvor du vil kunne downloade materialer og gense modulerne, som bliver optaget undervejs.

De fem moduler udbydes løbende fra nu af og alt efter efterspørgsel. Lige nu er der planlagt to forløb med opstart i oktober 2022 og to hold med opstart i januar 2023. Der er både hold på dansk og på engelsk.

Det koster 5.000 kr. at deltage.

Der er stadig ledige pladser på det engelsksprogede hold, der starter d. 4. oktober.

Sådan tilmelder du dig

De studerende skal rette henvendelse direkte til deres institut for at få en underskrift på, at de er studerende.

Færdiguddannede med et medlemskab i DPFO kan få tilsendt en blanket fra sekretariatet, og ansøge om en plads.

Studerende har fortrinsret og resten af pladserne fordeles efter først til mølle.

Der er ledige pladser på:

Hold 2. Engelsk hold. Der undervises hver tirsdag kl. 16-18 – fra d. 4. oktober 2022 til d. 28. marts 2023.

Hold 3. Dansk hold. Der undervises hver anden lørdag kl. 10-12 – fra d. 7. januar 2023 til d. 3. februar 2024.

Hold 4. Dansk hold. Der undervises hver anden torsdag kl. 16-18 – fra d. 12. januar til d. 21. december 2023.