Sommerhilsen fra formanden

Kære Medlemmer,

Så står sommerferien for døren med forhåbentlig godt ferievejr.

I foreningen har vi haft et travlt forår med mange projekter, der skulle landes.

Senest var jeg afsted til folkemøde på Bornholm, blandt andet sammen med næstformand Lise Kramer Schmidt (Os på billedet).

I år havde vi en stand i Det Fælles Sundhedstelt og stod også for en debat om psykiatrien. Regeringen synes at sylte 10 årsplanen, selv om alle er enige om, hvor meget det haster med både øget forebyggelse og forbedrede behandlingsmuligheder. Et aktivt publikum kom med input til, hvad en god psykiatri skal kunne. Vi havde inviteret psykiater Birgit Bundesen og tidligere psykiatribruger Kurt Kyed til at kommentere de indkomne forslag og forslagene vil nu blive sammenskrevet og sendt til sundhedsministeren og til alle sundhedsordførerne. Både vores debat og vores dage i standen var velbesøgte.

I det hele taget arbejder vi hårdt på at få vores faggruppe på landkortet, når det gælder brugen af psykoterapeuter MPF.

Det andet store projekt vi har brugt mange timer på i foråret, er at vi sammen med alle uddannelserne under Dansk Psykoterapeutforening arbejder frem imod at blive niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringinstitution på niveau 7. Som en del af det er vi lige nu i gang med at etablere et online fakultet i regi af foreningen. Fra oktober går fakultetet i luften med fem forskningsmoduler målrettet psykoterapeutstuderende. Fra efteråret 2023 bliver forskningsmodulerne obligatorisk for alle nye studerende. Senere bliver det også et tilbud, men ikke et krav, til alle nuværende medlemmer af foreningen at tage modulerne i forskningsmetodikker for psykoterapeuter.

Ud over fakultetet byder efteråret også på andre store forandringer. Foreningen flytter 1. oktober til nye lokaler. Vi skal dele lokaler og samarbejde med Nektarfondens Videnscenter for Psykoterapi, der regner med at åbne i slutningen af 2022 eller starten af 2023. Vi vil også i efteråret udkomme med nyt logo, medlemssystem og visuelt udtryk. Det glæder vi os til at dele med jer.

Det har været en stor fornøjelse for både næstformand Lise Kramer-Schmidt og jeg at mødes med mange af jer her i foråret til møder om opstart af virksomhed. Vi regner med at følge op med yderligere fyraftensmøder i efteråret, så hold øje med kursuskalenderen i nyhedsbrevet.

I ønskes alle en rigtig god sommer og jeg glæder mig til at se mange af jer i løbet af efteråret.

God sommer!

Pia Clementsen, formand, Dansk Psykoterapeutforening