Psykiatriplan mangler borgernær forebyggelse

Mange gode anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, men der mangler fokus på forebyggelse i børn, unge og voksnes hverdag, mener Dansk Psykoterapeutforening

Sundhedsstyrelsen har netop fremlagt en række anbefalinger til en ny psykiatriplan for de næste 10 år. Sundhedsstyrelsens to vigtigste anbefalinger er, at indsatsen for mennesker med de sværeste psykiske lidelser skal forbedres og at der skal oprettes et nyt let tilgængeligt tilbud med én indgang i kommunerne, hvor børn og unge kan blive udredt og få den hjælp de har brug for.

“Der er mange fine mål og forslag i Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Jeg synes der skal være mere fokus på forebyggelse tæt på borgerne. Mange psykiske sygdomme begynder med, at et barn, en ung eller en voksen ikke kan kommunikere noget forfærdeligt, der er sket. Derfor skal vi have fokus på at indrette samfundet, så det bliver nemmere og mere accepteret at tale om, hvordan man egentlig har det. Det kan spare mange lidelser og penge, hvis vi indretter samfundet sådan”, siger formand for Dansk Psykoterapeutforening, Pia Clementsen.

Dansk Psykoterapeutforening mener der skal ansættes psykoterapeuter i kompetencecenteret på alle skoler i Danmark og i kommunernes pædagogisk psykologiske rådgivning (PPR).
Medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening kender ofte skoler og institutioner i forvejen. De er erfarne pædagoger, lærere, socialrådgivere eller sundhedsplejerske, der har en fireårig videreuddannelse som psykoterapeuter MPF. Psykoterapeutuddannelsen er en mesterlære, hvor de studerende trænes i relationskompetence, samtaleterapi, fagligt- og personligt lederskab. De kompetencer skal helt tæt på barnet virkelighed.

“Psykoterapeuters to-faglighed gør dem meget velegnet til at udvikle og forbedre relationerne i det nære miljø på skolen eller institutionen, og det er netop gode relationer tæt på børnenes hverdag, der i mange tilfælde kan forebygge, at små kriser udvikler sig til psykisk sygdom”, siger Pia Clementsen.

Dansk Psykoterapeutforening foreslår også, at alle borgere skal kunne få et tilbud om terapi gennem den praktiserende læge uden videre papirarbejde.

“Et hurtigt tilbud gennem den praktiserende læge, som borgerne kender i forvejen vil også kunne forebygge, at mange af de mindre kriser, som man får i løbet af livet udvikler sig til psykisk sygdom. Også her er det oplagt at bruge psykoterapeuter MPF i langt højere grad end i dag. Vi har den praktiske relationskompetence, som kan løsne mange af de små knuder, som livet giver”, siger Dansk Psykoterapeutforenings formand, Pia Clementsen.

Dansk Psykoterapeutforening opfordrer også til, at det bliver en del af arbejdet med psykiatriplanen, at der bliver lavet en gennemgang af den allerede eksisterende forskning i psykoterapi, så det officielle sundhedsdanmark får øjnene op for al den viden og evidens, der allerede findes om psykoterapis positive virkninger.

“I dag er det op til små organisationer som vores, uden offentlige bevillinger eller pladser i forskningsråd, at dokumentere psykoterapis effekt. Jeg tror ikke Sundhedsstyrelsen og regeringen når målene i psykiatriplanen, med mindre psykoterapi af høj kvalitet får en mere fremtrædende placering i psykiatriplanen”, siger Dansk Psykoterapeutforenings formand, Pia Clementsen.

Dansk Psykoterapeutforening opfordrer også regeringen til at være opmærksom på borgernes retssikkerhed, når der bliver indført nye redskaber i arbejdet med mental sundhed.

“Det er afgørende, at børn, unge, forældre og borgerne får en høj grad af selvbestemmelse. Det får mennesker til at opleve, at de er livsduelige og herre i eget hus. Det duer ikke, at en fagpersons tolkning af et spørgeskema er nok til at en borger bliver pålagt bestemte rammer eller behandlinger. Indsatserne i psykiatriplanen skal ske tæt på borgerne og på deres præmisser, ikke systemets”, siger Pia Clementsen.

 

Yderligere kommentarer: Pia Clementsen, formand, Dansk Psykoterapeutforening, mobil: 71 96 05 17

 

Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger til psykiatriplanen her