Tak for en god generalforsamling

Bestyrelsen 2021: Fra venstre: Karen Dons Blædel, Kresten Kay, Lise Kramer Schmidt, Anja de Thurah, Mette Sina, Hanne Bloch Gregersen, Maja Nissen og formand Pia Clementsen

 

Pia Clementsen fortsætter i rollen som formand, og bestyrelsesmedlemmerne Kresten Kay, Maja Nissen og Karen Dons Blædel fortsætter i bestyrelsen. Det står klart efter lørdagens generalforsamling i Dansk Psykoterapeutforening, som blev afholdt på IDA Konferencecenter i København. Her blev der også valgt nye medlemmer til foreningens etikudvalg, og en lang række vedtægtsændringer blev vedtaget

Pia Clementsen blev genvalgt som formand uden modkandidater. Genvalget gælder for en fireårig periode. To medlemmer af bestyrelsen, Kresten Kay og Maja Nissen ønskede genvalg, og suppleant Karen Dons Blædel ønskede at blive en del af bestyrelsen. De blev alle valgt ind. Mona Kjærulff Hansen stillede op som suppleant, og blev valgt.

Dermed består bestyrelsen de kommende to år af formand Pia Clementsen, Lise Kramer Schmidt, Steen Degn, Anja de Thurah, Hanne Bloch Gregersen, Mette Sina, Kresten Kay, Maja Nissen og Karen Dons Blædel. Suppleanterne er Martin Schepelern og Mona Kjærulff Hansen.

 

Nyt etikudvalg

Udover valg til bestyrelsen skulle der også vælges nye medlemmer til etikudvalget. Resultatet af valget blev, at Jacob Christiansen, Dorte Jensen og Ditte Vind Abrahamsen blev valgt for 4 år, Pernelle Rose og Christina Lehtinen blev valgt for 2 år, og Susanne Grundt Larsen og Sofie Pedersen blev valgt som suppleanter.

 

Generalforsamling skal afholdes hvert andet år i fremtiden

På generalforsamlingen fremlagde bestyrelsen en lang række forslag til vedtægtsændringer, og det blev blandt andet vedtaget, at der fremover skal afholdes generalforsamling hvert andet år frem for hvert år. Det betyder, at næste generalforsamling afholdes i marts 2023.

Bestyrelsen og sekretariatet er glade for det store fremmøde og takker for en god og udbytterig dag.

Referat fra generalforsamlingen er på vej.

 

 

Psykiatri på dagsordenen i Dansk Psykoterapeutforening
Formiddagen inden generalforsamlingen den 18. september, stod i psykiatriens navn.