Medlemsundersøgelse: De fleste psykoterapeuter MPF modtager ofte supervision

|

Kategorier

Nyhed

Størstedelen af medlemmerne i Dansk Psykoterapeutforening modtager supervision én gang om måneden eller kvartalvis, og det er både individuelt og i grupper. Rigtig mange finder samtidig deres supervision relevant og dækkende.

Det viser ny medlemsundersøgelse fra Dansk Psykoterapeutforening om supervision. Undersøgelsen blev foretaget blandt medlemmerne i maj/juni måned 2021 via SurveyMonkey. 2.083 medlemmer modtog spørgeskemaundersøgelsen, hvoraf 1.045 medlemmer besvarede skemaet; dvs. der var en svarprocent på lidt over 50 pct.

Tusind tak til alle medlemmer for stor opbakning til undersøgelsen

”Resultaterne tyder umiddelbart på, at de fleste psykoterapeuter MPF får supervision og er tilfredse med den supervision, de modtager. I Dansk Psykoterapeutforening er vi pt. optaget af, hvordan vi bedst muligt kan understøtte området og evt. bidrage til, at alle medlemmer i foreningen har nem og god adgang til supervision og oplever at være tilfredse på området”, siger formand, Pia Clementsen.

Parallelt med medlemsundersøgelsen blev en lignende undersøgelse om supervision også gennemført blandt de psykoterapeutiske uddannelsessteder, godkendt af Dansk Psykoterapeutforening. Her blev der blandt andet indhentet viden om den faglige baggrund hos supervisorerne på de 31 uddannelsessteder, der havde valgt at deltage i undersøgelsen. Undersøgelsen viser blandt andet, at knap hvert tredje uddannelsessted kræver, at deres supervisorer har en videreuddannelse i supervision. Samtidig kræver langt de fleste uddannelsessteder dokumentation for, at de studerende modtager supervision under uddannelsen til psykoterapeut.

De mange spændende resultater og tilbagemeldinger samlet set, vil bestyrelsen i Dansk Psykoterapeutforening nu samle op på og arbejde videre med. Blandt andet er bestyrelsen optaget af, om en egentlig supervisionsuddannelse målrettet psykoterapeuter kunne være interessant i fremtiden.

Dansk Psykoterapeutforening vil derfor nu tage et spadestik dybere og foretage en kvalitativ undersøgelse blandt udvalgte medlemmer. Tak til alle, der har oplyst deres mail-adresse i spørgeskemaet og tilkendegivet, at foreningen må kontakte dem. I vil muligvis høre fra foreningen inden længe.

Alle medlemmer vil  løbende blive orienteret om projektet. Hold øje på vores hjemmeside og i nyhedsbrev.

 

Tal fra medlemsundersøgelsen

Modtager supervision

 • 28% modtager individuel supervision,
 • 27% i gruppe,
 • 35% får både individuel og i gruppe
 • 10% får ikke supervision

Hvor ofte modtages supervision

 • De fleste får supervision månedligt, 51%,
 • 8% får supervision oftere
 • 34% får det kvartalsvis,
 • 5% halvårligt
 • 1,34% årligt
 • og mindre end 1% får det sjældnere end årligt

Supervision i ansættelse

 • Af dem der er ansat, får 10% individuel supervision som led i ansættelsen,
 • 24% får i gruppe,
 • 14% får både og

Tværfaglig

 • De fleste, 58%, får ikke tværfaglig supervision
 • 26% får det
 • 16% får både og

Relevant og dækkende

 • 93% svarer ja til, at supervisionen er relevant og dækkende
 • 7% svarer nej


Supervisoruddannet

 • 73% svarer, at deres supervisor er uddannet supervisor,
 • 9% svarer nej,
 • 17% ved det ikke 

 

Tal fra undersøgelsen med uddannelsesstederne


Egne eller eksterne supervisorer

 • 39% af uddannelsesstederne benytter sig af egne supervisorer,
 • mens 58% bruger både egne og eksterne
 • Kun lidt over 3% svarer, at de kun benytter sig af eksterne supervisorer

Krav til supervisorer

 • 30% kræver, at supervisorer har en videreuddannelse i supervision,
 • mens lidt over 53% svarer, at de ikke kræver videreuddannelse, men stiller samme minimumskrav for undervisere som Dansk Psykoterapeutforening gør
 • Næsten 17% kræver ikke videreuddannelse, men et vist antal års erfaring som psykoterapeut/supervisor

Studerendes dokumentation for supervision

 • Lidt over 53% har et skema, hvor de studerende får supervisors underskrift,
 • mens 20% svarer, at de studerende viser kvitteringer for supervision.
 • Kun knap 7% svarer, at de har tillid til at de studerende selv klarer det.

Supervisionsuddannelse på uddannelsessted

 • 31% svarer ja til, at de udbyder supervisionsuddannelse,
 • mens 69% svarer nej

 

Om supervision og Dansk Psykoterapeutforening

Det er et krav og en etisk fordring, at aktivt udøvende psykoterapeuter, der er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, modtager løbende supervision. Supervision kan betragtes som en slags hjælp til terapeuten til bedre at forstå sin praksis, og til løbende at udvikle sine kompetencer til faget og i forhold til klienten.

Dels er det kutyme, at privatpraktiserende psykoterapeuter går i egne supervisionsforløb, dels er det blevet almindeligt, at institutioner og virksomheder tilbyder løbende supervision til deres ansatte, og som regel indgår supervision også typisk i alle former for uddannelse