Kom til generalforsamling 2021

Kære alle medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening

Sæt et stort kryds i kalenderen lørdag den 18. september, hvor vi afholder generalforsamling i Dansk Psykoterapeutforening. Det sker i IDA Konferencecenter i København.

Vi går en spændende og udfordrende tid i møde, hvor vi for alvor skal ud og skabe synlighed om vores fag og profession. Der er allerede fuld gang i arbejdet på flere niveauer. Det kan du høre meget mere om på selve generalforsamlingen, hvor du som medlem også har mulighed for at gøre din stemme gældende.

Som optakt til selve generalforsamlingen vil vi invitere alle medlemmer til at bidrage til den kommende 10-års plan for psykiatrien.

Psykoterapeuter har i mange år spillet en vigtig rolle, når det gælder behandling og forebyggelse af psykiske lidelser. Som faggruppe har vi derfor masser af viden om, hvordan psykiatriindsatsen kan styrkes til gavn for patienterne. Vi vil vise værdien og vigtigheden af psykoterapeuters kompetencer ved at give konkrete og løsningsorienterede anbefalinger til Sundhedsmyndighedernes kommende 10-års plan for psykiatrien. Og vi har brug for alle medlemmers bidrag og input, uanset om du har arbejdet i psykiatrien eller har erfaring fra egen praksis og andre ansættelser.

I det hele taget har vi brug for alle gode kræfter i den kommende tid, så kom og vær med til at styrke arbejdet, så vi sikrer en fortsat stærk forening i fremtiden.

Du kan stille op til bestyrelsen, etikudvalget eller som bilagskontrollant. Jeg genopstiller til formandsposten, og tager med glæde og stort engagement gerne en runde mere, men alle kan stille op til formand. Så har du lyst til at bidrage til foreningsarbejdet, så meld dit kandidatur – gerne hurtigst muligt. Fristen for at stille op er den 18. august.

Alle er velkomne til generalforsamlingen, og jo flere medlemmer, der deltager, jo bedre grundlag har bestyrelsen og sekretariatet for at varetage flertallets ønsker og interesser. Ikke mindst giver generalforsamlingen dig en eminent mulighed for at møde kolleger og netværke fagligt.

Kig mere på hjemmesiden, hvor du kan læse meget mere om, hvordan du stiller op til bestyrelsen, kommer med forslag og meget mere.

Jeg håber på at se så mange medlemmer som muligt og ser frem til en spændende og udbytterig dag i fællesskabets og medlemsdemokratiets ånd.

Pia Clementsen
Formand, Dansk Psykoterapeutforening

 

Generalforsamling 2021