Debatindlæg i Information og Politiken

Den nye aftale om gratis psykologhjælp til unge under 25 år, som lider af angst og depression, kan betyde måneders ventetid hos psykologerne og få store konsekvenser for unges mentale sundhed. Men det kan undgås, hvis psykoterapeuter inddrages i aftalen, skriver formand for Dansk Psykoterapeutforening, Pia Clementsen i debatindlæg Information den 15/12-2020.

Læs det her:

DEBAT: Psykoterapeuter bør også være en del af aftalen om gratis psykologhjælp til unge

Den 16/12 bragte Politiken Sundhed/Sundhedsmonitor også indlægget, nu i sin fulde ordlyd. Læs med:

Dansk Psykoterapeutforening: Nedbring ventelisterne til psykologer ved hjælp af psykoterapeuter

 

Eller, læs indlægget her:

Nedbring ventelisterne til psykologer ved hjælp af psykoterapeuter MPF

Debatindlæg v/ formand Pia Clementsen
Dansk Psykoterapeutforening

Gratis psykologhjælp til unge under 25 år, der lider af depression og angst. Det bliver nu muligt i den nye finanslovsaftale, som regeringen netop har præsenteret i søndags.

I Dansk Psykoterapeutforening glæder vi os over det tiltag. Det er godt, at flere unge med behov for hjælp, nu kan få den – uden selv at skulle betale. At behovet for hjælp anerkendes, og ordningen gøres permanent, er et skridt i den rigtige retning. Vi må og skal hjælpe den store gruppe af unge, der i stigende grad bliver ramt af psykisk mistrivsel. Den nye aftale gør det muligt. Og vi må ikke tabe den på gulvet.

Derfor skal der straks sættes ind med supplerende indsats i forhold til ventelisterne, der i forvejen er lange – og kun vil blive længere, når den nye aftale træder i kraft. I dag er ventetiden for hjælp til angst og depression 12 uger. Ventetiden kan blive meget længere, hvis ikke vi er på forkant.

Dansk Psykolog Forening har allerede hejst et advarselsflag. De peger på, at der er behov for flere ydernumre til psykologerne. I Dansk Psykoterapeutforening finder vi det helt oplagt og aktuelt også at inddrage vores medlemmer i ordningen.

Mange af vores medlemmer bidrager allerede til indsatsen om at styrke unges mentale sundhed. Det gør de i familieafdelinger, i jobcentre, i psykiatrien. Og det gør de i diverse organisationer, såsom TUBA, SPOR, SAVN og Psykiatrifonden, hvor de arbejder side om side med psykologerne. Psykoterapeuter MPF tæller en fagprofession med særlig ekspertise og kompetencer i netop samtaleterapi indenfor angst og depression.

Der må ikke komme mere pres på ventelisterne. Det er rigtig ærgerligt, hvis den nye ordning giver bagslag, og overlader de unge i venteposition, hvor de kan risikere at få det værre. Jeg finder det helt oplagt at inddrage vores erfarne medlemmer. Vi har i Dansk Psykoterapeutforening så mange dygtige psykoterapeuter MPF, som er uddannede og trænede i netop at tale med unge.

Det kræver politisk opbakning at komme ventelisterne til livs, men det ligger ligefor.

Det kan sagtens lade sig gøre at få ventelisterne ned. Inviter psykoterapeuter MPF med i ordningen. Vi sidder klar med vores kompetencer og vil kunne tage brodden af presset. Det vil jeg først i det nye år arbejde for at lykkes med.