Derfor er Dansk Psykoterapeutforening ikke med i RAB-ordningen

Flere medlemmer har den sidste tid kontaktet os og spurgt ind til ”RAB-ordningen” – den særlige registreringsordning for alternative behandlere. Hvad dækker og indeholder ordningen, og hvorfor er Dansk Psykoterapeutforening ikke del af den?

Når Dansk Psykoterapeutforening ikke ønsker at være med i RAB-ordningen, er det fordi, vi ikke mener, at psykoterapeuter MPF er at betragte som alternative behandlere.

Tværtimod, arbejder Dansk Psykoterapeutforening henimod en større anerkendelse i det konventionelle social- og sundhedsvæsen ved at synliggøre, at alle psykoterapeuter MPF har minimum en 4-årig psykoterapeutuddannelse godkendt af Dansk Psykoterapeutforening og en anerkendt grunduddannelse på mindst bachelorniveau eller tilsvarende, samt minimum 3 års erhvervserfaring. Det er langt højere krav, end der er til RAB-ordningen.

De psykoterapeutuddannelser, der er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening, bygger på forskning og anerkendte teorier.

Psykoterapeuter MPF hører derfor ikke til i RAB-ordningen. Formand i Dansk Psykoterapeutforening, Pia Clementsen siger:

– Der findes jo et utal af tilbud udenfor det etablerede sundhedsvæsen, som vi under ét kalder alternativ behandling. Vi i Dansk Psykoterapeutforening står på en langt mere solid baggrund, og hverken kan eller ønsker at blive betragtet som ”alternative behandlere”.