Forslag til Barnets Lov

Regeringen ønsker at styrke indsatsen for udsatte børn og unge, så de får den rette hjælp og støtte tidligt i deres liv. Derfor vil regeringen lave en ny lov for udsatte børn og unge kaldet ‘Barnets Lov’.

Dansk Psykoterapeutforening har i samarbejde med De Anbragtes Vilkår og TABUKA – Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte – formuleret et forslag til Barnets Lov. Forslaget er sendt til social- og indenrigsminister samt medlemmer i Social- og Indenrigsudvalget.

Gratis psykoterapeutisk hjælp til anbragte børn og unge og deres forældre

Anbragte børn og unge vokser op til at blive del i kedelige statistikker: Ca. 50 % færdiggør ikke deres folkeskole i 9. klasse, kun 24 % har en ungdomsuddannelse seks år efter 9. klasse, 34 % af alle hjemløse unge har anbringelsesbaggrund, og hver 6. tidligere anbragte er på førtidspension, når de fylder 30. Det skal der gøres noget ved!

Børneforsorgen i Danmark er over 100 år gammel. I disse 100 år har man arbejdet på at forbedre forholdene for anbragte børn og unge og deres overgang til voksenlivet ved at kvalificere selve anbringelsessystemet – institutionerne, plejefamilierne osv. Det er prisværdigt, og det vidner om en politisk vilje til at forbedre anbragtes vilkår.

Men det er ikke nok: det har ikke kunnet sikre en god effekt af anbringelsen, og at børnene og de unge kan få et godt liv som voksne. Anbragte børn har ofte alvorlige traumer både fra livet i familien og fra anbringelsessituationen, som kan blokere for deres udvikling. Det er man nødt til at arbejde med, og det bør starte allerede under anbringelsen.

De Anbragtes Vilkår DAV, TABUKA – Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte samt Dansk Psykoterapeutforening foreslår derfor, at anbringelserne skal styrkes ved, at familieterapi og psykoterapi tilbydes til anbragte børn og unge og deres forældre, unge i efterværn samt tidligere anbragte unge op til det 35. år.

 

  • LÆS HELE FORSLAGET HER

 

Ønskes forslaget yderligere uddybet står Bente Nielsen fra TABUKA tlf. 24460028 og Pia Clementsen tlf. 71960517 fra Dansk Psykoterapeutforening til rådighed.