Oplæg og debat på GF2020: Hvad er en psykoterapeut MPF’s professionsidentitet?

Foto: Jørgen True

Dansk Psykoterapeutforening sætter i den næste strategiperiode turbo på vores medlemmers ønske om øget anerkendelse. Derfor håber bestyrelsen og sekretariatet at se rigtig mange medlemmer om formiddagen inden selve generalforsamlingen den 5. september, hvor vi skal drøfte et oplæg til en professionsidentitet for psykoterapeuter MPF

At opnå offentlig anerkendelse kræver, at vi kan gå ud og kommunikere som en samlet faggruppe, herunder at alle medlemmer ved, hvordan de kan og skal forklare deres faglighed til omverdenen.

For at blive skarpere på dette nedsatte formand Pia Clementsen sidste år en lille arbejdsgruppe og en tilhørende følgegruppe, der fik til opgave at formulere en professionsidentitet, som vores medlemmer skal kunne tage ejerskab af og formidle videre.

En psykoterapeut MPF har jo et fagligt fundament, der hviler på en bred vifte af modaliteter og grunduddannelser. Så hvad er det, der samler os som profession? Det er arbejdsgruppen nu kommet med et bud på.

Om formiddagen inden generalforsamlingen vil formand Pia Clementsen derfor præsentere arbejdsgruppens forslag til professionsidentiteten. Herefter vi vil gå ud i mindre arbejdsgrupper, hvor alle medlemmer vil få lejlighed til at drøfte og diskutere det forslag, der er kommet fra arbejdsgruppen.