Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til COVID-19

OPDATERET DEN 19. maj

Dansk Psykoterapeutforening anbefaler, at medlemmerne følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til fortsat håndtering af COVID-19

Vi har som forening valgt at læne os op ad Sundhedsstyrelsens retningslinjer for praksissektoren, under hvilke psykologer også hører til.

Pr. 19. maj kan vi konstatere, at retningslinjerne for psykologer ikke er ændret i forhold til tidligere, men fortsat tilsiger, at:

”Det er optimalt, hvis behandlinger hos psykologer kan foregå via telefon- eller videokonsultationer”.

Det er ikke altid nemt at gennemskue logikkerne i disse tider, heller ikke for os i foreningen. Vi har valgt det standpunkt at følge praksissektorens anbefalinger. I retningslinierne står der blandt andet:

Minimering af smitterisiko
Der skal fortsat være bredt fokus på at undgå smittespredning i sundhedsvæsnet, og aktiviteterne i praksissektoren, i private klinikker mv. kan foretages under forudsætning af, at anbefalingerne til reduktion af smitterisiko følges.

Telefon- og videokonsultationer skal fortsat være den primære konsultationsform, i det omfang det er muligt. Ved fremmøde-konsultation skal denne så vidt muligt foregå med en afstand på 1-2 meter mellem borger og behandler.

Ud over ovennævnte skal en række tiltag iværksættes hos alle parter for at reducere smitte blandt alle, der ses i praksissektoren, i private klinikker mv:

  • Information ved bookning af konsultation mv. i forhold til ikke at fremmøde ved symptomer på COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen). Ligeledes informationer på indgangsdør til klinik mv.
  • Det anbefales, at alle borgere ved ankomst til klinikken udspørges om symptomer på COVID-19, på 1-2 meters afstand, og opfordres til at udføre håndvask eller hånddesinfektion.
  • Minimering af risiko for smittespredning i venteværelse mv. ved at lave minimum én meters afstand mellem siddepladser, fjerne aviser, blade, legetøj, drikkevarer fra fælles kander mv., fokus på hyppig og grundig rengøring, adgang til håndsprit i venteværelse om muligt og opfordring til borgeren om generel god håndhygiejne mv.
  • Fremme hensigtsmæssig adfærd ved at have plakaten: ‘Ny coronavirus – beskyt dig selv og andre’ på klinikdør/venteværelse.
    Download plakat
  • Planlægge med færre fremmøde-tider (”booke med luft imellem”) så antallet af borgere i venteværelset på samme tid mindskes.
  • Alle kontakter skal være telefonisk visiterede, og der må ikke være mulighed for uvisiteret elektronisk tidsbestilling.
  • Procedurer, der kræver tæt kontakt, begrænses til det mest nødvendige.

 

Læs den fulde beskrivelse HER

 

I er meget velkommen til at kontakte sekretariatet i Dansk Psykoterapeutforening for spørgsmål og sparring.

Der kan fortsat søges om kompensation.

Læs mere om kompensationsordning

Dansk Psykoterapeutforening følger sagen nøje, og siden her vil løbende blive opdateret.

Læs mere: COVID-19