Udspil fra regeringen: Hjælpepakke til selvstændige små- og enkeltmands-virksomheder

Selvstændige og små virksomheder med under 10 ansatte får nu støtte, hvis det står til regeringen. For at afbøde de økonomiske konsekvenser af coranakrisen foreslår regeringen at dække op til 75 procent af omsætningen for de selvstændige, der står til at miste 30 procent af deres indtægter. Det fremgår af pressemøde afholdt i Finansministeriet i dag.

Regeringen vil dække højst op til 23.000 kroner om måneden og op til 70.000 kr. de næste tre måneder, fra den 9. marts til den 9. juni. Støttepakken er ikke et lån.

I en pressemeddelelse udsendt tidligere på ugen appellerede Dansk Psykoterapeutforening til politikerne om at sikre økonomisk støtte til de mange små selvstændige, der lige nu går en usikker fremtid i møde. Den nye kompensationsordning vil således være en kærkommen håndsrækning til de mange selvstændige psykoterapeuter.

Regeringen indkalder i dag Folketingets partier til politiske drøftelser og endelig vedtagelse af forslaget. Dansk Psykoterapeutforening følger sagen tæt. Der kan evt. komme ændringer i forslaget, som er relevante for medlemmer i Dansk Psykoterapeutforening.

Selvstændige medlemmer opfordres til at søge mere information her:

Virksomhedsguiden.dk
Erhvervsstyrelsens hotline: 72 20 00 34

Konkret fremlagde regeringen forslag til to kompensationsordninger:

  • Kompensationsordning for selvstændige
    Regeringen foreslår en midlertidig kompensationsordning for selvstændige, som indebærer, at de selvstændige, der oplever mere end 30 procent nedgang i omsætningen, kan blive kompenseret. Kompensationen fra staten er 75 procent af omsætningstabet – dog maksimalt 23.000 kroner per måned.
  • Kompensation for virksomheders faste udgifter
    Regeringen giver kompensation og tilbyder at dække nogle af de faste omkostninger – et tilskud fra staten på op til 80 procent af faste udgifter.

Læs mere på Finansministeriets hjemmeside