Selvstændige psykoterapeuter efterlyser hjælp!

PRESSEMEDDELELSE:

”Vores a-kasse-system er meget uhensigtsmæssigt for små virksomheder, der pludselig står i en krise som nu”, siger formand for Dansk Psykoterapeutforening, Pia Clementsen.

Hun opfordrer regeringen til at lave en hjælpepakke til de mange små selvstændige enkeltmandsfirmaer, der lige nu har brug for understøttende økonomisk hjælp.

Selvstændige i Danmark, der er med i en a-kasse, er ikke hjulpet i denne tid, da de er nødt til at lukke deres virksomhed, efterfulgt af en 3 ugers karensperiode, før de kan modtage dagpenge. Og nu risikerer de at stå uden indtægt og uden forsørgelsesgrundlag i lang tid. Det samme gælder de mange selvstændige, der netop af ovenstående grunde har valgt slet ikke at være medlem af en a-kasse.

Dagpengesystemet, som det er lige nu, har konsekvenser for både den selvstændige psykoterapeut, og alle de klienter, der er i behandlingsforløb.

Selvstændige psykoterapeuter er lige nu en hårdt ramt gruppe:

Mange psykoterapeuter oplever i disse dage at se deres indtægtsgrundlag forsvinde – på ubestemt tid. Samtaler og behandling må aflyses og udskydes. Det samme gælder undervisnings- og supervisionsopgaver. Samtidig skal faste driftsudgifter stadig dækkes.

”Psykoterapeuter varetager en meget væsentlig samfundsopgave med at sikre hjælp og behandling til bl.a. danskernes stress, angst og depression. Dette arbejde skal meget gerne kunne fortsætte efter coronakrisen, hvor vi forventeligt vil se en endnu større efterspørgsel på psykoterapeuters hjælp og kompetencer”, siger Pia Clementsen.

Hun fortsætter:

”Vi har fra Dansk Psykoterapeutforening fra starten taget statsministerens udmeldinger alvorligt og derfor opfordret vores medlemmer til at følge regeringens og sundhedsstyrelsens anbefalinger. Og det har selvfølgelig resulteret i, at bl.a. aftaler med klienter er blevet aflyst. Mange af vores medlemmer står lige nu i en meget vanskelig situation.”

Hun opfordrer på denne baggrund regeringen til at lave en hjælpepakke til alle små selvstændige:

”I Dansk Psykoterapeutforening følger vi situationen tæt, og konkret vil vi opfordre til, at der åbnes et vindue på 14 dage, hvor alle kan melde sig ind i en a-kasse og få dagpenge, uden at de først skal optjene retten til dem. Samtidig mener jeg, det er vigtigt, at der i den kommende tid dispenseres fra kravet om, at små selvstændige er nødt til helt at lukke deres virksomhed for at få dagpenge. Det vil være to overskuelige indsatser med en kæmpe betydning for disse virksomheder.

Forslag:

  • Små- og enkeltmandsvirksomheder bør kunne modtage dagpenge uden at tvinges til at lukke.
  • Indførelse af et 14 dages vindue, hvor selvstændige kan melde sig ind i en a-kasse og straks være dagpengeberettiget.

FAKTA:

50% af medlemmerne i Dansk Psykoterapeutforening er fuldtidsselvstændige. 30% er halvt ansatte og halvt selvstændige. De sidste knap 20% er ansatte på skoler, i psykiatrien, i familieafdelinger o.lign.

Dansk Psykoterapeutforening har knap 2000 medlemmer. Det er således en stor gruppe psykoterapeuter, der nu bliver ramt.

For yderligere information, kontakt:

Formand, Pia Clementsen
Mobil: 20 85 18 08
e-mail: pc@dpfo.dk