Få opdateret din viden om misbrug og traumer: Nye kurser i samarbejde med TUBA

Nu kan du få opdateret din viden om, hvordan du bedst hjælper klienter med eftervirkninger af traumer og en opvækst i en familie med alkoholmisbrug. I samarbejde med organisationen TUBA afholder Dansk Psykoterapeutforening en række nye kurser og fyraftensmøder, der sætter fokus på det terapeutiske arbejde med disse problematikker

 

Hvordan påvirker et traume vores bevidsthed og livskvalitet? Hvad er konsekvenserne og senfølgerne for børn, som er opvokset i en familie med misbrug? Og hvad er vigtigt at have for øje i dit terapeutiske arbejde med disse klienter? Det kan du blive klogere på i løbet af 2020, når Dansk Psykoterapeutforening afholder kurset ”Trauma Recovery” og fyraftensmødet ”Når mor vælger flasken frem for mig! – Om senfølgerne og bearbejdelsen af en opvækst i misbrug” forskellige steder i landet i samarbejde med TUBA.

Her kan medlemmer af foreningen og andre interesserede få ny og opdateret viden om to vigtige problematikker, som hver dag påvirker tusindvis af danskere:

”Sundhedsstyrelsen skønner, at hvert tiende barn i Danmark vokser op i et hjem, hvor en forælder har et alkoholmisbrug. Temaer om skam, skyld, ansvar og det at sætte grænser går ofte igen i samtaler med klienter, som ønsker at bearbejde en opvækst, hvor mor eller far havde et misbrug. Og her er viden om, hvordan man fx arbejder med tilknytningstraumer i en misbrugssammenhæng vigtigt at besidde som terapeut. Den ekspertise har TUBA, og derfor er vi glade for at indgå i samarbejde med dem, så vores medlemmer kan blive opdateret med den nyeste viden på området,” siger Pia Clementsen, formand for Dansk Psykoterapeutforening.

 

Fyraftensmøde:

Når mor vælger flasken frem for mig! – Om senfølgerne og bearbejdelsen af en opvækst i misbrug

 

 

Pris: 150,-

 

Hvad kendetegner familielivet, når en forældre har et misbrug? Hvad bliver konsekvenserne og senfølgerne for børnene, som nu selv kan være blevet voksne? Og hvad er vigtigt at have for øje i dit terapeutiske arbejde med disse klienter?

På dette fyraftensmøde får du:

  • Viden om centrale kendetegn for familielivet, hvor en eller begge forældre har et misbrug
  • Viden om, hvilke typiske konsekvenser det har for barnet, som vokser op med en misbrugende forælder
  • Viden om, hvilke senfølger det kan give for barnet senere i livet
  • Værktøjer til at arbejde med nogle af de centrale temaer, man typisk vil være optaget af, når man er vokset op med en far eller mor, der har et misbrugsproblem
  • Præsentation af et landkort over det indre landskab, man typisk bevæger sig igennem, når man bearbejder denne tematik

Læs mere og tilmeld dig fyraftensmødet ved at klikke på en af datoerne ovenfor.

 

Kursus:

Trauma Recovery

 

 

Pris:
Medlemmer: 1200,-
Studiemedlemmer: 1080,-
Ikke-medlemmer: 2000,-

 

Nogle mennesker kan lide under et traume i en sådan grad, at de udviser PTSD- symptomer. For terapeuter, der enten har klienter, som har symptomer på eller er diagnosticeret med PTSD, er en grundlæggende viden om traumers dynamik betydningsfuld for at kunne arbejde med problematikken.

 

På kursusdagen tager vi udgangspunkt i begrebet ”Trauma Recovery”, som handler om at kunne håndtere eftervirkninger af et traume, så ens nuværende livssituation forbedres.

I løbet af dagen bliver du bl.a. præsenteret for:

  • Et landkort over de centrale dele af vores bevidsthed, som påvirkes af et traume – i forlængelse heraf også hvilke indre landskaber, vi bevæger os igennem på vejen ud af traumets greb
  • En forståelse af de hukommelsesprocesser, som påvirkes, når vi overvældes, og hvad det er, der gør, at oplevelser i dag kan aktivere fortidens hændelser med risiko for re-traumatisering
  • Nogle guidelines for, hvornår det er hensigtsmæssigt at arbejde med traumatiske begivenheder sammen med en klient
  • En præsentation af nogle grundlæggende redskaber, der kan anvendes i arbejdet med Trauma Recovery, herunder hvordan man kan håndtere flashbacks, som er et kernesymptom for PTSD

Dagen bliver en blanding af oplæg, træning og fælles opsamling og diskussion, så teori og praksis dermed kommer til at gå hånd i hånd.

Læs mere og tilmeld dig kurset ved at klikke på en af datoerne ovenfor.

 

Om TUBA

TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. Hjælpen er gratis, og alle ansatte og frivillige har tavshedspligt.

TUBA har afdelinger landet over, hvor vi blandt andet tilbyder individuel terapi og gruppeterapi samt mange aftenarrangementer med undervisning eller socialt indhold.

Desuden har TUBA onlinerådgivning og kurser og foredrag til fagpersoner og skoleklasser.

TUBA er en selvstændig organisation ejet af Blå Kors Danmark