Julehilsen fra formanden

 

Julen nærmer sig og dermed også afslutningen på et spændende og begivenhedsrigt år. Jeg ser med glæde tilbage på året, der er gået. Der er blevet udrette mange gode ting i Dansk Psykoterapeutforening i 2019.

Vi er påbegyndt et målrettet arbejde med at få lagt de vigtige trædesten for, at vi som faggruppe kan opnå anerkendelse og dermed beskyttelse af titlen psykoterapeut. Her er et kort tilbageblik på nogle af de indsatser, vi har arbejdet på i årets løb.

 

Status på arbejdet med at få en professionsidentitet

Som noget at det første som nyvalgt formand nedsatte jeg et udvalg, der skulle arbejde med at få defineret ’psykoterapeut’ som en selvstændig profession. Udvalget har arbejdet ihærdigt og grundigt i løbet af året, og deres endelige forslag vil blive præsenteret for alle medlemmer på vores næste generalforsamling i Odense d. 21. marts 2020. Jeg håber at se rigtig mange af jer på denne generalforsamling, så vi her sammen grundigt kan få debatteret og finde frem til vores fælles professionsidentitet.

 

Niveauvurdering af de psykoterapeutiske uddannelser

I 2019 har vi også arbejdet intenst med at få uddanelsesinstitutterne niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution. At få uddannelserne vurderet af en offentlig myndighed vil i højere grad synliggøre det niveau, den kvalitet og erfaring, vi kræver af foreningens medlemmer. Også dette er et væsentlig skridt imod at få det offentlige uddannelsessystem til at anerkende os som faggruppe. Der bliver i samarbejde med uddannelsesinstitutterne udarbejdet en hel ny evalueringsmodel, der vil blive prøvekørt  på nogle af uddannelserne i løbet af 2020.

 

Styrket netværk og samarbejde

Endnu et vigtigt skridt på vejen til offentlig anerkendelse er, at vi viser os som kompetente og interesserede samarbejdspartnere i flest mulige social – og sundhedspolitiske og faglige sammenhænge. Derfor har vi i 2019 startet målrettet op med at blive synlige og accepterede for vores faglighed ved at indgå partnerskaber og samarbejder med flest mulige relevante aktører på det offentlige og private marked. Vi er blandt andet blevet en del af Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi (NFKP), af partnerskabet ”Sammen om mental sundhed”, og vi er i gang med at planlægge vores aktiviteter på Folkemødet 2020, hvor vi bliver en del af ”Det fælles sundhedstelt”. I løbet af året har vi også afholdt møder med forskellige relevante interessenter samt deltaget i konferencer, møder og debatter, hvor vi er blevet taget godt imod og lyttet til. Det arbejde glæder jeg mig til at fortsætte med i 2020.

 

Endelig skal lyde en stor tak til alle vores frivillige medlemmer rundt om i landet, der gør et vigtigt stykke arbejde for foreningen – hvad end det er planlægning af kurser eller spørgsmål om etik og rådgivning. Jeg har haft lejlighed til at besøge enkelte af jer her i 2019. Jeg satser på at komme endnu mere omkring i landet i 2020.

Jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår. Jeg glæder mig meget til det fortsatte samarbejde i det nye år.

Og husk nu at sætte kryds i kalenderen ved lørdag den 21. marts, hvor vi mødes til generalforsamling i Odense!

 

De bedste hilsner

Formand Pia Clementsen