Dansk Psykoterapeutforening søger kommunikationsrådgiver (barselsvikar)

Dansk Psykoterapeutforening organiserer de professionelle psykoterapeuter i Danmark. Psykoterapeuter er uddannet til at hjælpe mennesker med psykiske og personlige udfordringer, som sorg, kriser, stress eller angst. Det er en fireårig efteruddannelse, som typisk tages af psykologer, læger, psykiatere, lærere, pædagoger, jordemødre eller sygeplejersker for at styrke deres faglige profil.

Vi er en lille forening med masser af ambitioner for de kommende år, idet vi arbejder for at øge kendskabet til psykoterapi, professionalisere faget, øge vores politiske gennemslagskraft og sikre, at psykoterapeuter bliver tænkt ind i fremtidens sundhedsvæsen i endnu højere grad.

Til vores sekretariat søger vi – i et barselsvikariat – en alsidig kommunikationsrådgiver, der både kan rådgive, tænke strategisk og i høj grad eksekvere. Du skal være med til at øge kendskabet til og brugen af psykoterapeuter, og du skal have lyst til at være en del af en medlemsorganisation, der har ambitioner om at blive mere synlig og sætte vores medlemmers viden og kompetencer på dagsordenen, når det gælder danskernes mentale trivsel.

 

Opgaver:

 • Strategisk og taktisk kommunikationsrådgivning af formand og sekretariatschef
 • Forberedelse af formandspræsentationer, talepapirer og beredskaber
 • Skrive debatindlæg og replikker
 • Pressearbejde og presserådgivning
 • Vedligeholdelse af foreningens hjemmeside (WordPress)
 • Fortsat udvikling og drift af foreningens profil på de sociale medier
 • Udarbejdelse af nyhedsbreve til foreningens medlemmer

 

Kvalifikationer:

 • Du har en relevant videregående uddannelse (f.eks. inden for kommunikation, retorik, journalistik, medievidenskab, samfundsvidenskab el. lign.)
 • Viden og interesse for det social- og sundhedspolitiske felt
 • Bredt kendskab til og erfaring med kommunikationsarbejde
 • Du er hjemmevant i digitale / sociale medier og er fortrolig med hjemmesider
 • Du har erfaring med at skrive og redigere fængende tekster og nyheder
 • Du har blik for den gode historie og kan hurtigt og nemt formidle relevante budskaber – både til medlemmerne og pressen
 • Du er vant til at arbejde selvstændigt og er en praktiker, der får tingene fra hånden.

 

Det er en fordel, hvis du:

 • Har erfaring fra en organisation eller forening, der arbejder med interessevaretagelse
 • Har et eksisterende netværk blandt fag- og kommunikationsfolk på social- og sundhedsområdet
 • Har erfaring med branding, positionering og markedsføring
 • Har kompetencer inden for produktion og brug af video/podcast mv.
 • Har kendskab til psykoterapi/mental sundhed og den sundhedspolitiske arena

 

Du bliver medarbejder i et lille, effektivt sekretariat præget af holdånd og godt humør, og hvor du har mulighed for at arbejde med mange forskelligartede opgaver. Du kan arbejde meget selvstændigt og får gode muligheder for selv at præge arbejdsopgaverne og gode rammer for faglig udvikling, da du vil være tæt på de fleste beslutninger i foreningen.

 

Arbejdstiden er i udgangspunktet 30 timer om ugen, men med mulighed for fuld tid. Der kan ekstraordinært forekomme arbejdsopgaver aften og weekend, f.eks.  i forbindelse med medlemsarrangementer eller Folkemødet på Bornholm.

 

Ansøgningsfrist og opstart

Opstart d. 1. marts 2020. Ansøgningsfristen er mandag d. 13. januar inden kl. 12. Der afholdes samtaler i uge 4 og 5. Stillingen er tidsbegrænset frem til årsskiftet 2020/21.

Ansøgningen vedlægges CV og sendes til: kontakt@dpfo.dk

 

For yderligere information om stillingen, kontakt kommunikationsansvarlig Trine Hauberg på telefon 2594 4218 eller th@dpfo.dk. Læs mere om os på www.dpfo.dk

 

Om Dansk Psykoterapeutforening

Dansk Psykoterapeutforening er en interesseorganisation for professionelle, erfarne psykoterapeuter i Danmark. Foreningen repræsenterer 1800 psykoterapeuter og en række uddannelsesinstitutioner. Alle medlemmer har som minimum en fireårig psykoterapeutuddannelse bag sig samt en mellemlang eller lang videregående uddannelse, som for eksempel sygeplejerske, psykolog, læge eller pædagog. De er typisk ansat i det offentlige på skoler, sygehuse og i jobcentre, i private virksomheder og organisationer eller er selvstændige med privatpraksisklinik.