Dansk Psykoterapeutforening fraråder sine medlemmer at underskrive borgerforslag

Den 10. december er der fremsat et borgerforslag om mulig lægehenvisning til en psykoterapeut.

Dansk Psykoterapeutforening fraråder sine medlemmer at underskrive det konkrete forslag, da vi opfatter det som useriøst.

Se forslaget her

 

Årsagen hertil er:

De fire psykoterapeuter, der fremsætter forslaget, og som ikke er medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening, fremstiller psykologer i et meget dårligt lys og kommer med påstande om at psykoterapeuter kan meget mere på kortere tid end psykologer kan.

Der er særligt tre grunde til, at vi finder det useriøst:

1) Fra Dansk Psykoterapeutforenings perspektiv er det noget af en påstand, at psykoterapeuter kan gøre det samme som psykologer – på meget kortere tid. Foreningen har ingen intention om at være i direkte konkurrence med psykologer, men arbejder for, at psykoterapeuter bliver anerkendt i sin egen ret som selvstændig profession. Desuden ønsker vi at samarbejde med andre relevante faggrupper og gøre brug af hinandens styrker og erfaringer, således at klienter og befolkningen som helhed kan få de bedst mulige tilbud i forhold til konkrete udfordringer.

2) Forslaget er som udgangspunkt baseret på en enkelt persons erfaringer fra egen praksis og ikke på grundlag af dokumenteret viden. Dette finder vi uheldigt for psykoterapien som lødigt fag og for anerkendelsen af vores faggruppe.

3) Endelig er det useriøst at henvise til ”Reflektor-evaluerede institutter”. Ingen uden for vores faggruppe ved, hvad det vil sige at være ”Reflektor evalueret”, OG med udgangen af 2020 lukker Reflektor, og så bliver det en anden slags evaluering, vi skal informere omverdenen om. Det er således også her et fejlbehæftet forslag.

Bestyrelsen og sekretariatet arbejder i øjeblikket systematisk på at få lagt de vigtige trædesten, der skal til for, at vi som faggruppe kan opnå anerkendelse og dermed beskyttelse af vores titel. Et arbejde, vi fra andre faggrupper ved, tager mange år at opnå. Vi har undersøgt grundigt, hvad det kræver, og det kræver som minimum:

  1. At vi sikrer, at de psykoterapeutuddannelser, der er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening, mindst er niveauvurderede af Akkrediteringsinstitutionen, så det offentlige system kan ”forstå” os og det uddannelsesniveau og den erfaring, vi kræver i foreningen. Denne proces er vi i fuld gang med.
  2. At vi viser os som en værdig og sober samarbejdspartner i flest mulige sammenhænge. Bl.a. ved at indgå med andre organisationer i partnerskab om Mental Sundhed og i Sundhedsteltet på Folkemødet, – og ved at deltage i den offentlige debat.
  3. Ved lobbyisme blandt relevante politikere, som vil løfte vores sag i Folketinget.

I Dansk Psykoterapeutforening arbejder vi systematisk for anerkendelse af faget og herunder muligheden for samarbejde med offentlige instanser og andre faggrupper.

Bestyrelsen og jeg ønsker i den grad at bane vejen for at opnå anerkendelse af psykoterapeuter MPF og adgang til at blive en del af det etablerede sundhedssystem. men hvis vi skal gøre os nogen forhåbninger om det, skal vi stå på et stærkt fagligt grundlag. Så her og nu har vi i særlig grad brug for at fremstå som en faglig stærk og seriøs faggruppe. Hvis vi som faggruppe fremtræder på et useriøst grundlag vil det skade vores vej mod anerkendelse langt mere end det vil gavne.

 

På vegne af bestyrelsen,

Formand Pia Clementsen