Vil du være med til at udvikle kurser i Dansk Psykoterapeutforening?

Af Louise Precht og Trine Hauberg

Dansk Psykoterapeutforenings kursusudvalg på Fyn, i Nordjylland og Sydjylland søger nye frivillige kræfter, der har lyst til at være med til at udvikle og planlægge kursustilbuddene i foreningen. Er det dig?

Vores regionale kursusudvalg gør et vigtigt stykke arbejde ude i landet for at arrangere spændende kurser og fyraftensmøder, så vores medlemmer kan holde sig fagligt ajour. Som nyt medlem i et af de regionale kursusudvalg får du således mulighed for at sætte dit præg på det faglige indhold, ligesom du hjælper med at finde og kontakte oplægsholdere, booke lokaler mm.

Udvalgene mødes efter behov og planlægger kurserne. Sekretariatet i Dansk Psykoterapeutforening er behjælpelig med meget af det praktiske, så der er tæt samarbejde mellem de enkelte udvalg og sekretariatet.

Foreningens målsætning er, at der holdes 2 kurser og 4 fyraftensmøder om året i hver region. Kursusudvalgsmedlemmerne deltager (ofte på skift) på kurserne som værter og får kursusbevis som tak for indsatsen.

Der holdes derudover 2 årlige fællesmøder med de andre regionale kursusudvalg og sekretariatet, hvor kursusudvalgene har mulighed for at sparre med hinanden samt man er med til at forme kursusstrategien i foreningen. Derudover inviteres alle kursusudvalg til den årlige sommerfest med middag og underholdning for alle frivillige medlemmer i foreningen.

Lyder det som noget for dig? Så tøv ikke med at kontakte sekretariatet i Dansk Psykoterapeutforening på mail: kontakt@dpfo.dk eller tlf. 70 27 70 07

 

Nuværende medlemmer i kursusudvalgene:

Fyn – Marianne Bjørnskov Jørgensen og Henning Guldager

Sydjylland – Hanne Christensen, Bente Mikkelsen og Irene Moesgaard

Nordjylland – Lone E. Hjortshøj og Annemarie Bundgaard