Nyt fra formanden

Af Pia Clementsen

 

Det er med stor glæde, at jeg kan fortælle jer, at der er gang i rigtig mange ting i foreningen. Siden jeg startede som formand i marts måned har sekretariatet, bestyrelsen og jeg arbejdet på mange fronter. Jeg vil i dette nyhedsbrev gerne dele noget af alt det spændende med jer.

 

Status på arbejdet med at få en professionsidentitet

Som noget af det første nedsatte jeg et udvalg, der skulle arbejde med at få defineret psykoterapeut som en selvstændig profession. Udvalget er i fuld gang med at udarbejde en definition og har undervejs trukket på viden fra vores europæiske og internationale kollegaer samt forskere herhjemme. Tidsplanen er, at udvalget skal have et færdigt udkast klar til udsendelse tre uger inden vores næste generalforsamling i Odense d. 21. marts 2020. Her håber jeg at se rigtig mange af jer til en debat om vores profession og identitet som en selvstændig faggruppe.

 

Hvordan opnår vi offentlig anerkendelse?

Et af de emner, der særligt optager medlemmerne ifølge den nylig gennemførte medlemsundersøgelse er, at vi opnår offentlig anerkendelse. På bestyrelsens årlige bestyrelsesseminar diskuterede vi derfor, hvad vi egentlig mener med ”offentlig anerkendelse”, – hvordan ser det ud? Hvem skal anerkende os? Hvad skal de anerkende os for? Og hvornår ved vi, at vi har opnået anerkendelse? Det blev til nogle gode diskussioner, der føder direkte ind i det strategi- og planlægningsarbejde, vi er ved at lægge den sidste hånd på. Vi skal være gode til at forklare hvem vi er og hvad vi står for. Det arbejde bliver nemmere, når vores professionsidentitet er på plads. Vi skal ikke være til at komme uden om!

Anerkendelse kommer også ved, at vi viser os som kompetente og interesserede samarbejdspartnere i flest mulige social – og sundhedspolitiske og faglige sammenhænge. I sekretariatet arbejder vi målrettet med at blive synlige, og accepterede for vores faglighed ved at indgå partnerskaber og samarbejder med flest mulige relevante aktører på det offentlige og private marked. Det har vi haft travlt med de sidste måneder. Det været en god oplevelse, at vi er blevet taget godt imod og lyttet til.

 

Niveauvurdering af vores uddannelser

Som jeg tidligere har fortalt, arbejder vi nu også på at få vores uddannelser niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Det er jeg overbevist om bliver endnu et væsentlig skridt imod at få omverdenen og det offentlige uddannelsessystem til at anerkende niveauet af vores uddannelser og høje faglighed. I 2020 starter vi et nyt evalueringsprojekt i samarbejde med uddannelsesinstitutterne.

 

Det europæiske samarbejde – inspiration

Jeg er netop hjemvendt fra Lissabon, hvor jeg i tre dage var til møde i vores europæiske paraplyorganisation EAP. Det var meget inspirerende at høre, hvordan flere lande i Europa arbejder for, og langsomt lykkes med, at få uddannelserne harmoneret ind med det europæiske uddannelsessystem. Den lobbyisme EAP laver i EU kan også få en positiv afsmitning på vores arbejde i Danmark.

 

Ny kursusstrategi

I medlemsundersøgelsen var der mange medlemmer, der udtrykte ønske om flere kurser. Jeg har derfor i samarbejde med vores fem kursusudvalg vedtaget en ny kursusstrategi. Medlemmerne vil fremadrettet opleve, at foreningen vil være mere aktiv i forhold til at arrangere kurser og fyraftensmøder med et mere ”medlemsteknisk” indhold – såsom det markedsføringskursus, der nu er udbudt til medlemmerne.

Heri ligger også et ønske om flere regionale netværksmuligheder i forbindelse med kurser og fyraftensmøder. Vi vil indgå i strategiske samarbejder med andre kursusudbydere og foreninger med relevante kurser til rimelige priser.

 

Samarbejde, netværk mm.

Jeg arbejder målrettet på at blive synlig for andre relevante aktører på den social- og sundhedsfaglige scene. Derfor er vi nu gået ind i et samarbejde omkring det sundhedspolitiske telt på Folkemødet 2020, hvor vi får en stand og kommer til at planlægge de debatter, der skal være i teltet sammen med andre lignende foreninger. Ligeledes er vi blevet partnere i et stort netværk omkring mental sundhed på arbejdspladserne www.mentalsundhed.dk.

I den seneste tid har vi også afholdt møder med KL’s Socialpolitiske Kontor, med Landsforeningen for spiseforstyrrelser og selvskade, med Tubas ledelse, og vi er igang med at finde frem til de relevante politikere, vi skal have fat i. Alt i alt har vi været til nogle spændende og givende møder, der både giver os input til, hvad der sker på den politiske scene, – og samtidig synliggør os, som mulige samarbejdspartnere.  Vi har siden sidst også deltaget i to konferencer; en om afhængighed hos Novavi (tidligere Lænken) og en om Coaching Psychology på Ålborg Universitet. Vi bliver, som nævnt, mødt med stor åbenhed og interesse alle steder.

 

Nyt forsikringssamarbejde med TopDanmark samt sikring af varemærket

I den lidt tørrere ende af feltet har jeg og sekretariatet haft møder med TopDanmark, der overtager vores aftale om erhvervsforsikring i det nye år. Det vil vi informere meget mere om i et nyhedsbrev sidst på året. TopDanmark vil samtidig tilbyde vores medlemmer mulighed for at få adgang til nye og forbedrede forsikrings- og pensionsydelser. Endelig har vi i samarbejde med vores advokat indsendt ansøgning om beskyttelse af vores varemærke, som også vil falde på plads i det nye år.

 

Jeg glæder mig til at forsætte arbejdet med at åbne døre og skabe synlighed om vores profession.