Dansk Psykoterapeutforenings bestyrelse på strategiseminar

Af Trine Hauberg

Bestyrelsen i Dansk Psykoterapeutforening. Fra venstre: Ann Bangsbo, Kresten Kay, Marian Bridget Connolly, Henrik Ølgaard (næstformand), Lone Carmel, Hanne Bloch Gregersen, Kis Østergaard, Maja Nissen og Pia Clementsen (formand)

 

Den 29. – 30. september havde Dansk Psykoterapeutforenings bestyrelse revet to dage ud af kalenderen til et strategiseminar om foreningens fremtidige virke

På en råkold, men solbeskinnet søndag i slutningen af september var foreningens bestyrelse samlet i Rørvig Centret til et to-dages seminar for at diskutere og tage stilling til foreningens fremtidige strategi og indsatsområder.

Det helt centrale omdrejningspunkt var foreningens vedtagne strategi fra 2015, som fortsat er relevant, men som er revideret af en arbejdsgruppe bestående af formand, næstformand samt sekretariatet på et internat d. 3.-4. juni 2019. På strategiseminaret skulle bestyrelsen således diskutere den reviderede strategi samt prioritering af mål og indsatsområder for 2019-2020.

Medlemmerne i Dansk Psykoterapeutforening gav på generalforsamlingen i marts 2019 deres input til, hvad de oplever som de vigtigste områder, foreningen skal arbejde med i den kommende periode, og hvordan det skal ske. Disse input, samt besvarelserne fra de netop gennemførte medlemsundersøgelser, var taget med til diskussionen på strategiseminaret.

Konkrete aktiviteter og tiltag, der kan være med til realisere målene, blev diskuteret intenst med udgangspunkt i gruppeøvelser og oplæg. Det blev især drøftet, hvad en anerkendelse af faget og profession er og kræver, og hvordan vi på sigt får beskyttet titlen psykoterapeut.

Ud af de ti mål, der blev vedtaget med strategien i 2015, vil foreningen i 2019-2020 særligt have fokus på imødegåelse af målene 4, 5, og 7:

  1. at arbejde for yderligere kvalitetsudvikling af de psykoterapeutiske uddannelser og formidle forskning og ny viden inden for psykoterapi
  2. at øge kendskabet til psykoterapi og psykoterapeuters færdigheder og virke
  3. at psykoterapeuter bliver anerkendt som en selvstændig faggruppe, der opererer såvel på det offentlige som på det private arbejdsmarked og bidrager til behandling af mennesker med psykiske problemstillinger. En beskyttelse af titlen psykoterapeut.

Følg med her på hjemmesiden og i næste nyhedsbrev, hvor formand Pia Clementsen giver en status på de aktiviteter og initiativer som iværksættes af bestyrelsen henover de næste år.