Clemen Krægpøth stopper i bestyrelsen

Af Trine Hauberg

Clemen Krægpøth

 

Dansk Psykoterapeutforening må tage afsked med bestyrelsesmedlem Clemen Krægpøth, der i forrige uge meddelte formand Pia Clementsen, at han træder ud af bestyrelsen. Udtrædelsen sker på grund af private årsager, som begrænser hans tid og engagement i bestyrelsesarbejdet.

Clemen Krægpøth har siddet i bestyrelsen siden 2012 og blev på seneste generalforsamling i marts måned valgt for en to-årig periode. Med hans udtrædelse træder suppleant Kis Østergaard ind i bestyrelsen.

Clemen Krægpøth kiggede forbi til bestyrelsens to-dages seminar i Rørvig den 29. september 2019 for at tage afsked med bestyrelsen og sekretariatet. Formand Pia Clementsen benyttede lejligheden til at takke Clemen for hans mangeårige indsats i foreningen.

Clemen Krægpøth mødte op på bestyrelsens to-dages seminar i Rørvig for at tage afsked med bestyrelsen, der fik lejlighed til at takke Clemen for hans engagement i foreningen

 

Suppleant Kis Østergaard træder ind i bestyrelsen

 

 

Kis Østergaard, der træder ind i bestyrelsen i stedet for Clemen Krægpøth, har de seneste 8 år haft selvstændig virksomhed inden for supervision, pædagogisk vejledning, systemisk og narrativ terapi med enkeltpersoner, par og familier. Hun er uddannet skolelærer og har taget sin psykoterapeutiske uddannelse på Hildebrandt Instituttet og SIF. Hun er desuden ledelsessupervisor og uddannelseskonsulent.