Reaktioner på udsendelsen ”Byen hvor børn forsvinder” fra Grønland

Foto: SIF

 

Dansk Psykoterapeutforening har modtaget flere henvendelser fra medlemmer, der har fået lyst til at gøre en indsats i Grønland efter, at DR viste dokumentaren “Byen hvor børn forsvinder” fra Østgrønland d. 6. maj 2019. Dokumentaren skildrer mistrivsel og en forhøjet selvmordsrate hos en stor gruppe børn og unge, som følge af omsorgssvigt og seksuelle overgreb i den østgrøndlandske by Tasiilaq.

Foreningens sekretariat tog derfor kontakt til vores grønlandske medlemmer for at spørge, om der er noget, vi som forening kan bidrage med i den givne situation – og flere af dem har svaret os. Tak for det.

De fortæller, at udsendelsen også har været meget diskuteret i Grønland, og at den har aktiveret mange politikerne, lokale fagpersoner og foreninger i Grønland. Vi får at vide, at der på nuværende tidspunkt er iværksat flere tiltag i Grønland for at finde ud af, hvad der er behov for – og at der er flere politikere og foreninger på vej til Tasiilaq.

De fortæller også, at der er flere udfordringer forbundet med, at dem, der skal hjælpe, kun kommer i en kortere periode, ikke kender kulturen og ikke behersker sproget. Derfor skal det overvejes grundigt, hvad der er den rigtige hjælp.

Der er i Dansk Psykoterapeutforening flere godkendte institutter, der arbejder på at uddanne og opkvalificere grønlandske fagpersoner i psykoterapi og supervision. Ved at arbejde med at efteruddanne og opkvalificere de grønlandske fagpersoner er foreningen på den måde med til at styrke fagligheden hos dem, der er tættest på børnene – og som kan sproget og kender til kulturen.

Dansk Psykoterapeutforening vil følge med i udviklingen på Grønland, og I er som medlemmer meget velkomne til at kontakte sekretariatet, hvis I har yderligere spørgsmål.