Nyt koncept gør det muligt at få niveauvurderet psykoterapeutuddannelserne

Af Trine Hauberg

 

Danmarks Akkrediteringsinstitution har udviklet et koncept for at vurdere niveauet af ikke-offentligt anerkendte uddannelser, som f.eks. psykoterapeutuddannelser vil kunne benytte sig af. Dansk Psykoterapeutforening har indledt en dialog med institutionen med henblik på af få niveauvurderet alle uddannelser, der er godkendt af foreningen.

Danmarks Akkrediteringsinstitution er en selvstændig og fagligt uafhængig institution under Uddannelses-og Forskningsministeriet. Kerneopgaven for Danmarks Akkrediteringsinstitution er at gennemføre akkrediteringer, der medvirker til at sikre og udvikle kvaliteten af alle videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

Ideen med det nye koncept, som kaldes ”niveauvurdering af private uddannelser”, er at gøre det forståeligt, hvilket niveau private uddannelser er på i sammenligning med offentlige uddannelser. I Dansk Psykoterapeutforening findes allerede et institut, IPSICC, der er blevet niveauvurderet, da det er en international skole. De er vurderet til at ligge på et niveau imellem bachelor- og kandidatniveau.

”Med det nye koncept bliver det muligt at dokumentere et højt niveau af de psykoterapeutiske uddannelser. Vi er derfor gået i dialog med Danmarks Akkrediteringsinstitution med henblik på at få en niveauvurdering af alle uddannelserne i foreningens regi på en gang. I løbet af efteråret skal vi sammen med vores uddannelsesinstitutter se på, hvad det vil kræve, og hvilke muligheder, det kan give på sigt. Jeg er overbevist om, at en niveauvurdering kan være et skridt mod at få den offentlige anerkendelse, som vi fortjener,” siger formand for Dansk Psykoterapeutforening, Pia Clementsen.

 

Uddannelserne skal fortsat evalueres løbende

Pia Clementsen slår dog fast, at en niveau-vurdering ikke erstatter den løbende evaluering af uddannelserne, som den eksterne evaluator Reflektor pt. står for at gennemføre:

”Alle uddannelser skal fortsat evalueres af Reflektor, så vi kan dokumentere, at de lever op til kvalitetskravene”

Sidst i august måned afholder Danmarks Akkrediteringsinstitution et informationsmøde, hvor de vejleder omkring ansøgningsprocessen. Mødet er åbent for alle, og her deltager Dansk Psykoterapeutforening. D.  1. oktober er der for første gang deadline for at søge om en niveauvurdering. Det vil herefter være muligt at søge om at blive niveauvurderet 3 gange om året.

 

Læs mere om konceptet af Danmarks Akkrediteringsinstitution her