En sommerstatus fra formanden 2019

Foto: Jørgen True

 

Af Pia Clementsen

 

 

Kære alle

Inden vi for alvor træder i sommerferietøjet, har jeg lyst til at dele med jer, at jeg har haft en rigtig god start som ny formand for foreningen. Der er masser at tage fat på, og her vil jeg blot nævne nogle af de vigtigste aktiviteter, vores travle og konstruktive forår er gået med.

 

Som nogen af jer måske husker fra min valgkamp, er en af de ting, der særligt optager mig, at vi bliver tydeligere omkring, hvem vi er som psykoterapeuter MPF. Hvordan definerer vi os selv som faggruppe på en måde, så det bliver forståeligt for vores omgivelser og dem, vi gerne vil interagere med? Derfor var en af de første ting, jeg satte i værk som ny formand, at få nedsat et udvalg, som jeg kalder professionsidentitetsudvalget. Udvalget har fået en opgave og et kommissorium. Forventningen er, at vi på foreningens næste generalforsamling kan præsentere en mere klar og præcis definition på os som faggruppe.

Professionsidentitsudvalget består af en række medlemmer: Erik Wasli, Marianne Bentzen, Kresten Kay og Lise Kramer Schmidt. Sekretær er sekretariatschef i Dansk Psykoterapeutforening, Vibeke Lubanski.

 

 

Jeg glæder mig personligt meget til at se, hvad udvalget kommer frem til. Jeg har selvfølgelig selv gjort mig nogle tanker og har på det netop afsluttede folkemøde haft lejlighed til at afprøve mine egne tanker omkring en definition over for politikere og samarbejdspartnere – med rigtig godt resultat.

 

 

 

 

Trine Hauberg fra sekretariatet og jeg deltog for ganske nylig i Folkemødet på Bornholm. Nogle travle og spændende dage, hvor jeg deltog i et par debatter med positiv respons. Jeg oplever, at når jeg præsenterer os som ’to-faglige’ og taler på baggrund af denne ’to-fagligheds’-erfaring og viden om, hvor skoen trykker i det sociale- og sundhedsfaglige felt, så bliver der lyttet. Jeg arbejder videre derfra. Bestyrelsen har besluttet, at vi på næste års Folkemøde går med i ”Det Fælles Sundhedstelt”, som samler ca. 12 sundhedsorganisationer. Her får vi en stand og kommer til at kunne præge debatterne i teltet. Det giver os mulighed for at sætte endnu stærkere ind.

 

Sammen med næstformand Henrik Ølgaard og sekretariatet har vi grundigt gennemgået vores strategiplaner og lagt handleplaner op som forberedelse til et bestyrelsesseminar, som vi afholder sidst i september måned. Det er vigtigt, at vi arbejder systematisk og målrettet.

 

Vi når også inden sommerferien at holde møde med konsulentfirmaet Reflektor, der evaluerer vores uddannelser. Mødet handler om evaluering af uddannelserne i fremtiden. Reflektor stopper nemlig med udgangen af 2020, så vi skal finde nye veje. Samtidig er vi jo i gang med at etablere et samarbejde med Danmarks Akkrediteringsinstitution, som I også kan læse mere om her.

 

Jeg har sammen med vores sekretariatschef Vibeke Lubanski og psykoterapeut MPF Jeanne Erichsen gennemgået indhold og studieordning på Familieterapiuddannelsen på Købehavns Professionshøjskole. Det medfører, at vi nu laver en aftale med dem, svarende til den, vi har med Aalborg Universitets Musikterapeutuddannelse, således at deres færdiguddannede og studerende kan blive medlemmer af foreningen. Vi glæder os til i det kommende år at byde dem velkommen.

 

Nu er der gjort klar til gode tiltag i efteråret. Jeg glæder mig bl.a. til, at en kommende regering er kommet på plads og de politiske partier ved, hvem der bliver social- og sundhedsordførere, så vi kan komme i gang med at banke på og komme i dialog.

 

Rigtig god sommer til jer alle sammen.