Arbejder du med pårørende? Psykoterapeuter til ny netværksgruppe søges

 

Arbejder du med pårørende i psykiatrien eller kommunerne, og savner du nogen at udveksle erfaringer med? Så har du nu mulighed for at komme med i en ny netværksgruppe for psykoterapeuter, der arbejder med pårørende

 

Initiativtageren til netværksgruppen er psykoterapeut MPF Birgitte Janischefska, der til dagligt arbejder som pårørendementor i psykiatrien i København. Hun efterlyser et netværk af andre psykoterapeuter, som kan udveksle erfaringer og højne fagligheden i arbejdet med pårørende.

Pårørende er en gruppe, som ofte først søger hjælp, når de selv er blevet ramt hårdt og er ret nedslidte. Det kan fx være pårørende til personer med langvarig og livstruende sygdom. Pårørende inden for psykiatrien har en særlig udfordring, da de også kæmper med stigma, skam og skyld. Heldigvis er kommunerne er begyndt at have fokus på området og ansætte pårørendevejledere.

  • Hvordan passer man på familien, når en i familien bliver ramt af fx psykisk sygdom?
  • Hvordan lærer man at leve med det svære vilkår at være pårørende til en med en alvorlig sygdom?
  • Hvad gør man, når man ikke har samtykke og dermed ikke bliver inddraget i behandlingen?
  • Hvordan passer man på sig selv som pårørende?

Det er blot eksempler på spørgsmål, som netværksgruppen kunne tage op til en faglig diskussion.

 

Tidsplan for netværksgruppen:

Første møde: 10. september 2019 kl. 15 hos Dansk Psykoterapeutforening, Vandkunsten 3, 1. 1467 København K

Øvrige møder planlægges efterfølgende

 

Vil du være med?

Hvis du har lyst til at blive en del af netværksgruppen skal du sende en mail til Birgitte Janischefska på birgitte.janischefska@regionh.dk. Skriv gerne 10-20 linjer om din baggrund og motivation for at være med i netværksgruppen.

Send din motivation så hurtigt som muligt og senest den 10. juli 2019. Du er også velkommen til at kontakte Birgitte Janischefska, hvis du har uddybende spørgsmål til netværksgruppen.

Birgitte Janischefska vil som udgangspunkt stå for det første møde og styringen af netværksgruppen. Dansk Psykoterapeutforening deltager i møderne efter behov.