Depression var hovedtema på psykiatridagene 2019

Formand Pia Clementsen deltog i psykiatridagene i København

 

Dansk Psykoterapeutforenings formand Pia Clementsen og sekretariatschef Vibeke Lubanski deltog i Psykiatrifondens psykiatridage i København den 8.- 9. maj, hvor depression var hovedtemaet. De to dage bød på oplæg af psykiatere, læger, psykologer og de ramte selv, som med hver deres baggrund satte fokus på årsagerne til og behandling af depression.

 

Hvordan diagnosticeres og behandles depression i dag?

Psykiater i Region Hovedstadens psykiatri, Krzysztof Gby, holdt oplæg om, hvordan man diagnosticerer depression, og hvordan depression behandles. Depression viser sig i forskellige grader. Der kan være tale om en let, moderat eller svær depression.

 

I dag behandler man let depression med samtaleterapi, moderat depression med samtaleterapi og i nogle tilfælde også medicin. Svær depression behandles med medicin og samtaleterapi samt i de alvorligste tilfælde med elektrostimulation IC10, også kendt som elektrochok.

 

Når depression skal diagnosticeres, ser lægerne på varigheden og intensiteten af den tristhedstilstand personen oplever. De symptomer, der er typiske ved depression, er en følelse af lammelse af følelseslivet, tomhed, man kan ikke græde, kan ikke mærke noget, glædesløshed, meningsløshed, hænger i fortiden på en overdreven måde, har mange selvbebrejdelser, og man har i det hele taget meget fokus på sig selv.

 

Resultatet af de mange negative tanker bliver udmattelse, at alt forekommer uoverskueligt, søvnløshed, forstoppelse, smerter, manglende sexlyst, isolationstendens, nedsat mimik, forstenethed og uro. Diagnosen depression gives, hvis personen har haft det på denne måde det meste af dagen, de fleste dage, og konstant de sidste to uger.

 

Mindfulness-baseret kognitiv terapi

Jacob Piet, psykolog og Ph.d., Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, stillede skarpt på effekterne af mindfulness, kognitiv terapi og psykoeducation i gruppeforløb, som viser gode resultater ved behandling af depression, men som desværre stadig ikke tilbydes systematisk til alle i psykiatrien.

 

Kognitive funktioner ved depression

Psykolog Louise Meldgaard Bruun holdt oplæg om kognitive funktioner ved depression med udgangspunkt i sin bog ”Saml tankerne”. Hun fortalte om, at ny forskning viser, at mennesker, der er på vej ud af en depression, først mærker, at depressionen er ved at lette på det følelsesmæssige plan – humøret og stemningslejet bliver bedre.

 

Der går dog en rum tid inden, de kognitive funktioner følger med. Det betyder, at mennesker, der har været ramt af depression og deres omgivelser kan være for hurtige til at tro, at de er raske, fordi humøret er blevet godt. De kognitive funktioner, dvs. evnen til koncentration, hukommelse, planlægning, indlæring og problemløsning, er dog ikke rehabiliterede lige så hurtigt, hvilket kan betyde tilbagefald, hvis man for hurtigt vender tilbage til job eller uddannelse.

 

Mænd og psykiske problemer

Svend Åge Madsen, klinisk psykolog, Ph.d. og forskningsleder på Rigshospitalet, pegede på mørketal omkring mænd og depressioner. Ifølge statistikken får dobbelt så mange kvinder som mænd depressioner, samtidig – iflg. statistikken – begår dobbelt så mange mænd som kvinder selvmord. Det får Svend Åge Madsen til at sætte spørgsmål ved måden, vi undersøger for depression. Er metoder og spørgeskemaer i alt for høj grad rettet mod kvinder? Noget tyder på, at mænd ryger under radaren, når der screenes for depression og undersøgelse af livskvalitet.

 

Psykiatrifondens hjemmeside er der mange gode informationer, herunder en A-Z beskrivelse af de mange forskellige psykiatriske diagnoser, der kan være nyttige at kende til.

 

Om psykiatridagene

Psykiatrifonden afholder to gang om året psykiatridagene, hvor de med et 2-dages program sætter fokus på forskellige psykiatriske lidelser. Psykiatridagene er åbent for alle.