Dansk Psykoterapeutforening søger et nyt medlem til Etikudvalget

 

Vil du arbejde med etiksager og rådgivning i Dansk Psykoterapeutforening? På årets generalforsamling blev det besluttet at udvide foreningens Etikudvalg med yderligere et medlem. Foreningen søger derfor en erfaren psykoterapeut, der vil være med til at behandle etiksager efter foreningens regler.

Som medlem i Etikudvalget bidrager du til et helt centralt arbejde i foreningen, idet du er med til at vejlede samt håndhæve de høje etiske krav, foreningen stiller til både individuelle medlemmer samt de uddannelsesinstitutioner, Dansk Psykoterapeutforening har godkendt.

Etikudvalget mødes ca. én gang om måneden i foreningens lokaler på Vandkunsten, hvor gruppen sammen behandler og afgør klagesager. Mellem møderne indebærer arbejdet kontakt med medlemmer og potentielle klagere, forberedelse til møderne samt en del læsestof. Du skal være indstillet på, at arbejdet til tider er tidskrævende. Der gives et honorar på 10.000 kr. om året for indsatsen.

 

Kvalifikationer

For at blive en del af Etikudvalget skal du godkendes af bestyrelsen, og det er et krav, at du…

  • er fagligt erfaren og vidende om etiske dilemmaer
  • har en bred erfaring svarende til mindst seks års fuldtidsarbejde som psykoterapeut.
  • kan formulere formelle skriftlige dokumenter

Hvis du tænker, at etikarbejdet er noget for dig, hører vi meget gerne fra dig.

Du er velkommen til at kontakte formand for Etikudvalget Hans Munk på tlf. 21225599, hvis du har brug for yderligere information.

Send en kort skriftlig ansøgning senest mandag den 12. juni til kontakt@dpfo.dk. Ansøgningerne vil blive behandlet på det kommende bestyrelsesmøde den 26. juni.