Søges: Psykoterapeuter til netværksgruppe om familiebehandling i kommunerne

Hvordan står det til med familiebehandlingen ude i kommunerne? Hvilke rammer og vilkår arbejder du under som offentligt ansat, og hvordan kan vi hjælpe? Det vil vi gerne blive klogere på i Dansk Psykoterapeutforening, og derfor søger vi lige nu 5-8 frivillige til en netværksgruppe, der har lyst til at dele deres viden og erfaringer med andre og med os.

 

Vær med til at præge foreningens politiske arbejde mod forbedrede vilkår og behandlingstilbud til de mange udsatte familier, der er tilknyttet familiebehandlingen i det offentlige. Dansk Psykoterapeutforening ønsker at skabe de bedst mulige rammer for familiebehandlingen i kommunerne, og derfor nedsætter vi nu en netværksgruppe, der skal have fokus på at formulere udfordringer og muligheder for den kommunale familiebehandling i Danmark.

Formålet er at facilitere foreningens formand og øvrige ledelse med brugbar viden og erfaring, som skal danne afsæt for det fremadrettede politiske arbejde i foreningen.

 

Vil du være med?

Vi vil meget gerne invitere dig med, hvis du:

  • er eller har været ansat i en kommunal afdeling for familiebehandling og dermed har erfaring med at hjælpe familier i det offentlige behandlingssystem
  • er udviklingsorienteret og har lyst til at inspirere og blive inspireret
  • har lyst og ressourcer til at bidrage med at formulere udfordringer, muligheder og anbefalinger for den kommunale familiebehandling til ledelsen i Dansk Psykoterapeutforening

 

Om netværksgruppen

Netværksgruppen vil bestå af 5-8 frivillige medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening. Gruppen har allerede ét medlem, der tidligere har arbejdet som familiebehandler i Køge og Frederikssund Kommune.

Møderne vil som udgangspunkt være en blanding af fælles faglig diskussion og gruppearbejde, hvor netværksmedlemmerne bidrager med egne erfaringer og viden fra praksis om vilkår, rammer, muligheder og udfordringer fra arbejdet i kommunerne. På baggrund af dette udvikler gruppen et samlet notat med en række overvejelser, ideer og anbefalinger til foreningen om, hvordan den kommunale familiebehandling kan forbedres. Foreningens formand (og evt. sekretariat) vil bistå og deltage i møderne efter behov. Foreningen vil også bistå med forslag til temaer, arbejdsspørgsmål og dagsorden for møderne.

Som udgangspunkt finder netværksmøderne sted hos Dansk Psykoterapeutforening, Vandkunsten 3, 1. 1467 København K.

 

 

Tidsplan for netværksgruppen:

Første møde: 14. august 2019 kl. 16

Øvrige møder planlægges løbende

 

Sådan kommer du med

For at blive en del af netværksgruppen skal vi bede dig sende en mail til sekretariatet i Dansk Psykoterapeutforening på kontakt@dpfo.dk med 10-20 linjer om din baggrund og motivation for at være med i netværksgruppen.

Send din motivation så hurtigt som muligt og senest den 14. juni 2019. Du er også velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har uddybende spørgsmål.